Pripremni seminari Hrvatskog autokluba za stručne djelatnike autoškola

Sukladno planu stručnog usavršavanja Hrvatskog autokluba tijekom 2020. godine planirano je održavanje osam pripremnih seminara sa stručnim djelatnicima autoškola po svim Regionalnim ispitnim centrima (RIC). U RIC-u Zagreb planirano je održavanje pet pripremnih seminara, te po jedan pripremni seminar u ostalim RIC-ima (Split, Rijeka, Osijek).
Cilj tema seminara je povećavanje znanja i stručnosti instruktora vožnje iz područja osposobljavanja kandidata za vozače i provedbe vozačkih ispita, a u funkciji poboljšanja kvalitete osposobljenosti novih vozača i sigurnosti cestovnog prometa, te priprema svih stručnih djelatnika autoškola za kvalitetniju provjeru stručne osposobljenosti.

Prezentacije s pripremnih seminara: