Dozvola instruktora vožnje

Uvjeti za izdavanje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

 1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača određene kategorije (izvornik ili ovjerena preslika), ne starije od šest mjeseci. (čl.203. Zakona) službeni obrazac;
 2. Ovjerena preslika dokumenta o stečenom zanimanju instruktora vožnje (svjedodžba ili uvjerenje o usavršavanju), (čl. 203. Zakona) - samo u slučaju prvog izdavanja dozvole ili upisa nove kategorije;
 3. Dozvola instruktora vožnje određene kategorije - izvornik (čl. 203. Zakona) - u slučaju da je posjeduje i zamjenjuje (za vrijeme rada dok se ne izda nova dozvola, instruktor je dužan uz sebe imati presliku stare dozvole);
 4. Dokaz o provjeri stručne osposobljenosti (preslika knjižice o provjeri stručne osposobljenosti);
 5. Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 7. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);
 6. Upravna pristojba u iznosu od 370,00 kn. Opća pristojba u iznosu od 20,00 kn (državni biljeg) lijepi se na obrazac zahtjeva. Iznos od 350,00 kn za posebne pristojbe uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisati broj OIB-a). Upravna pristojba propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN, br. 115/2016) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/2017., Tar. br. 1. i Tar. br. 13. točka 7.);
 7. Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 20,00 kn za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;
 8. Preslika osobne iskaznice;
 9. Preslika valjane vozačke dozvole za vozila “B” kategorije, koju podnositelj zahtjeva mora posjedovati najmanje 3 godine (čl.203. Zakona);
 10. Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).

 

Uvjeti za produljenje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

 1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača određene kategorije (izvornik ili ovjerena preslika), ne starije od šest mjeseci. (čl. 203. Zakona)
 2. Dozvola instruktora vožnje određene kategorije - izvornik  (za vrijeme rada dok se ne izda nova dozvola, instruktor je dužan uz sebe imati presliku stare dozvole);
 3. Dokaz o provjeri stručne osposobljenosti (preslika knjižice o provjeri stručne osposobljenosti);
 4. Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 7. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);
 5. Upravna pristojba u iznosu od 370,00 kn. Opća pristojba u iznosu od 20,00 kn (državni biljeg) lijepi se na obrazac zahtjeva. Iznos od 350,00 kn za posebne pristojbe uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisati broj OIB-a). Upravna pristojba propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN, br. 115/2016) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/2017., Tar. br. 1. i Tar. br. 13. točka 7.);
 6. Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 20,00 kn za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;
 7. Preslika osobne iskaznice;
 8. Preslika valjane vozačke dozvole;
 9. Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB). 

 

Napomena: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je i kod upisa nove kategorije.