Dozvola instruktora vožnje

Uvjeti za izdavanje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom instruktora vožnje određene kategorije vozila (izvornik ili ovjerena preslika), koje ne smije biti starije od 15 mjeseci  (čl. 16.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, NN, br. 108/2017., čl. 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, NN, br. 102/2020.) službeni obrazac;

Ovjerena preslika dokumenta o stečenom zanimanju instruktora vožnje (svjedodžba ili uvjerenje  o usavršavanju), (čl. 203. Zakona) - samo u slučaju prvog izdavanja dozvole ili upisa nove kategorije;

Dozvola instruktora vožnje određene kategorije - izvornik (čl. 203. Zakona) - u slučaju da je posjeduje i zamjenjuje (za vrijeme rada dok se ne izda nova dozvola, instruktor je dužan uz sebe imati presliku stare dozvole);

Dokaz o provjeri stručne osposobljenosti (preslika knjižice o provjeri stručne osposobljenosti);

Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 7. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);

Upravna pristojba u iznosu od 370,00 kn. Opća pristojba u iznosu od 20,00 kn (državni biljeg) lijepi se na obrazac zahtjeva. Iznos od 350,00 kn za posebne pristojbe uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisati broj OIB-a). Upravna pristojba propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN, br. 115/2016) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/2017., Tar. br. 1. i Tar. br. 13. točka 7.);

Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 20,00 kn za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;

Preslika osobne iskaznice;

Preslika valjane vozačke dozvole za vozila “B” kategorije, koju podnositelj zahtjeva mora posjedovati najmanje 3 godine (čl. 203. Zakona);

Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).

 

Uvjeti za produljenje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom instruktora vožnje određene kategorije vozila (izvornik ili ovjerena preslika), koje ne smije biti starije od 15 mjeseci  (čl. 16.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, NN, br. 108/2017., čl. 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, NN, br. 102/2020.) službeni obrazac;

Dozvola instruktora vožnje određene kategorije - izvornik  (za vrijeme rada dok se ne izda nova  dozvola, instruktor je dužan uz sebe imati presliku stare dozvole);

Dokaz o provjeri stručne osposobljenosti (preslika knjižice o provjeri stručne osposobljenosti);

Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 7. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);

Upravna pristojba u iznosu od 370,00 kn. Opća pristojba u iznosu od 20,00 kn (državni biljeg) lijepi se na obrazac zahtjeva. Iznos od 350,00 kn za posebne pristojbe uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisati broj OIB-a). Upravna pristojba propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN, br. 115/2016) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/2017., Tar. br. 1. i Tar. br. 13. točka 7.);

Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 20,00 kn za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;

Preslika osobne iskaznice;

Preslika valjane vozačke dozvole;

       Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB). 

Napomena: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je i kod upisa nove kategorije.