Dozvola predavača

Uvjeti za izdavanje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

 1. Ovjerena preslika dokumenta o stečenom najmanje preddiplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju, u trajanju od tri godine prometnog smjera-cestovnog (čl. 203. Zakona);
 2. Preslika valjane dozvole instruktora vožnje (čl. 203. Zakona);
 3. Preslika valjane vozačke dozvole za vozila ''B'' kategorije, koju podnositelj zahtjeva mora posjedovati najmanje 3 godine (čl. 203. Zakona);
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za predavača Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (čl. 203. Zakona);
 5. Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 6. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);
 6. Upravna pristojba u iznosu od 370,00 kn. Opća pristojba u iznosu od 20,00 kn (državni biljeg) lijepi se na obrazac zahtjeva. Iznos od 350,00 kn za posebne pristojbe uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisati broj OIB-a). Upravna pristojba propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN, br. 115/2016) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/2017., Tar. br. 1. i Tar. br. 13. točka 7.);
 7. Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 30,00 kn za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;
 8. Preslika osobne iskaznice;
 9. Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).

Uvjeti za produljenje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

 1. Ovjerena preslika dokumenta o stečenom najmanje preddiplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju, u trajanju od tri godine prometnog smjera-cestovnog (čl. 203. Zakona);
 2. Dozvola predavača – izvornik (za vrijeme rada dok se ne izda nova dozvola, predavač je dužan uz sebe imati presliku stare dozvole);
 3. Preslika valjane dozvole instruktora vožnje;
 4. Preslika valjane vozačke dozvole;
 5. Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 6. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);
 6. Upravna pristojba u iznosu od 370,00 kn. Opća pristojba u iznosu od 20,00 kn (državni biljeg) lijepi se na obrazac zahtjeva. Iznos od 350,00 kn za posebne pristojbe uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisati broj OIB-a). Upravna pristojba propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN, br. 115/2016) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/2017., Tar. br. 1. i Tar. br. 13. točka 7.);
 7. Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 30,00 kn za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0,  model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;
 8. Preslika osobne iskaznice;
 9. Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).