Dozvola predavača

Uvjeti za izdavanje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

 1. Ovjerena preslika dokumenta o stečenom najmanje preddiplomskom sveučilišnom studiju ili preddiplomskom stručnom studiju, u trajanju od tri godine prometnog smjera (cestovnog ili gradskog), (čl.203. Zakona);
 2. Preslika valjane dozvole instruktora vožnje (čl. 203. Zakona);
 3. Preslika valjane vozačke dozvole za vozila ''B'' kategorije, koju podnositelj zahtjeva mora posjedovati najmanje 3 godine (čl. 203. Zakona);
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za predavača Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (čl. 203. Zakona);
 5. Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 6. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);
 6. Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 3,98 € (30,00 kn) za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: 
  HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;
 7. Preslika osobne iskaznice;
 8. Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).
 

Uvjeti za produljenje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

 

 1. Ovjerena preslika dokumenta o stečenom najmanje preddiplomskom sveučilišnom studiju ili preddiplomskom stručnom studiju, u trajanju od tri godine prometnog smjera (cestovnog ili gradskog), (čl.203. Zakona);
 2. Dozvola predavača – izvornik (za vrijeme rada dok se ne izda nova dozvola, predavač je dužan uz sebe imati presliku stare dozvole);
 3. Preslika valjane dozvole instruktora vožnje;
 4. Preslika valjane vozačke dozvole;
 5. Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 6. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);
 6. Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 3,98 € (30,00 kn) za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: 
  HR12 1001 0051 8630 0016 0,  model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;
 7. Preslika osobne iskaznice;
 8. Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).