Dozvola stručnog voditelja

Uvjeti za izdavanje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

 1. Ovjerena preslika dokumenta o stečenom najmanje preddiplomskom sveučilišnom studiju ili preddiplomskom stručnom studiju, u trajanju od tri godine prometnog smjera (cestovnog ili gradskog), (čl. 203. Zakona);
 2. Izvornik ili ovjerena preslika dokaza o najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu ( čl. 203 Zakona);
 3. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu);
 4. Preslika dokumenta (rješenje trgovačkog suda, obrtnica) iz kojeg je vidljiva djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače;
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stručnog voditelja autoškole (čl. 203. Zakona);
 6. Preslika valjane dozvole instruktora vožnje onih kategorija vozila za koje se osposobljava kandidate u autoškoli (čl. 203. Zakona);
 7. Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 6. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);
 8. Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 3,98 € (30,00 kn) za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: 
  HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;
 9. Preslika osobne iskaznice;
 10. Preslika valjane vozačke dozvole;
 11. Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).

  

Uvjeti za produljenje dozvole

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

 1. Ovjerena preslika dokumenta o stečenom najmanje preddiplomskom sveučilišnom studiju ili preddiplomskom stručnom studiju, u trajanju od tri godine prometnog smjera (cestovnog ili gradskog), (čl. 203. Zakona);
 2. Dozvola stručnog voditelja – izvornik  (za vrijeme rada dok se ne izda nova dozvola, stručni voditelj je dužan uz sebe imati presliku stare dozvole);
 3. Preslika valjane dozvole instruktora vožnje;
 4. Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto-papiru i u boji (čl. 6. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače);
 5. Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 3,98 € (30,00 kn)  za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj:
  HR12 1001 0051 8630 0016 0,  model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608;
 6. Preslika osobne iskaznice;
 7. Preslika valjane vozačke dozvole;
 8. Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).