Biografija

Darinka Tompoš

Darinka Tompoš

Članica Nadzornog odbora

Gđa Tompoš rođena je 1946. u Čakovcu, majka je dvoje djece. Zvanje ekonomist stekla je 1982. na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

U više je mandata član je Skupštine Hrvatskog autokluba te je član Nadzornog odbora Hrvatskog autokluba od 2012. Obnašala je dužnost tajnice Autokluba Čakovec od 1989. do 2020., a od 2020. predsjednica je Autokluba Čakovec.

U više mandata bila je vijećnik županijske skupštine Međimurske županije, kao i vijećnik gradskog vijeća Grada Čakovca.

Jedan je od osnivača Savjeta za sigurnost prometa Međimurske županije.

Obnašala je dužnost člana izvršnog odbora zajednice tehničke kulture Međimurske županije.