Biografija

Marčela Androšić

Marčela Androšić

Članica Nadzornog odbora

Marčela Androšić rođena je 1957. u Pazinu, udana je i majka dvojici sinova.

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u rodnom gradu te je 1977. diplomirala prvi stupanj Ekonomskog fakulteta u Puli i stekla zvanje Ekonomista financijsko-bankarskog usmjerenja.

U radu tijela Hrvatskog autokluba sudjeluje kao član Skupštine, od 2012. do 2016. bila je predsjednica Suda časti, a 2016. izabrana je za člana Nadzornog odbora.

Član je Autokluba Pazin od 1979., gdje od 1999. aktivno djeluje kao član Upravnog odbora. Za Predsjednicu Autokluba Pazin izabrana je 2008., a tu dužnost obnaša i danas.

U Financijskoj agenciji (Fina) zaposlila se 1978., a od 2001. sve do kraja poslovne karijere bila je Voditeljica poslovnice Fine u Pazinu.