Sud časti

Sud časti tijelo je HAK-a koje se sastoji od pet članova, a bira ih Skupština iz redova članova autoklubova i redovnih članova HAK-a. Mandat Suda časti traje četiri godine.

Sud časti rješava pritužbe članova HAK-a kojima se ukazuje na kršenje odredaba Statuta ili drugih općih akata HAK-a, rješava pritužbe članova HAK-a kojima se ukazuje na eventualno nesavjesno, nepravodobno ili nestručno obavljanje prihvaćenih dužnosti i funkcija u HAK-u, rješava pritužbe članova HAK-a kojima se ukazuje na eventualno neizvršavanje odluka tijela HAK-a ili djela ili propuste koji za posljedicu imaju narušavanje ugleda HAK-a. Sud časti odlučuje o isključenju iz članstva HAK-a te rješava sukob interesa i drugih eventualnih sporova unutar HAK-a.

 
 
 
 • Mijo Kladarić

  Predsjednik Suda časti

  Mijo Kladarić
 • Dragutin Srečec

  Član Suda časti

  Dragutin Srečec
 • Ivan Dujić

  Član Suda časti

  Ivan Dujić
 • Boris Boras

  Član Suda časti

  Boris Boras
 • Mirko Šimić

  Član Suda časti

  Mirko Šimić