Biografija

prof. dr. sc. Marinko Jurčević

prof. dr. sc. Marinko Jurčević

Član Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Marinko Jurčević rođen je 1966. u Žepču, BiH. Diplomirao je 1995. na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog inženjera prometa. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirao je 1997. na specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje industrijskim i institucionalnim marketingom. Drugi magisterij obranio je također 1997. na znanstvenom poslijediplomskom studiju Teorija i politika marketinga. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu doktorirao je 2000.

Od 2004. do 2019. obnašao je dužnost zamjenika predsjednika Autokluba Siget. Od 2019. predsjednik je Autokluba Siget. U Hrvatskom autoklubu je dugogodišnji član Odbora za članstvo i prometnu preventivu, a od 2019. član je Skupštine i Upravnog odbora Hrvatskog autokluba.

Radno iskustvo stjecao je obavljajući različite poslove od rada u gospodarstvu, do rada u tijelima državne uprave te na HRT-u. Zaposlen je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je voditelj Katedre za pravo i ekonomiku. U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju izabran je 2018. Objavio je značajan broj znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, te više sveučilišnih udžbenika.

Član je Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), Hrvatskog znanstvenog društva za promet (HZDP), Hrvatskog društva sudskih vještaka (HDSV) te i s tog aspekta sudjeluje u promicanju prometne struke. Nagrađivan je za znanstveni doprinos i to plaketom Hrvatskog znanstvenog društva za promet 1999. Sudionik je domovinskog rata (dragovoljac 1990/91).