Ograničenje za teretna motorna vozila


MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

 

1440

Na temelju članka 194. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosi
 

NAREDBU
O OGRANIČENJU PROMETA NA CESTAMA

I.

Ograničava se promet teretnim automobilima sa ili bez prikolice čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona, vozilima koja su sama ili s priključnim vozilima dulja od 14 m (u daljnjem tekstu: teretni automobili), traktorima, zaprežnim vozilima, radnim vozilima i drugim strojevima te vozilima koji se na ravnoj cesti ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/sat i vozilima za osposobljavanje kandidata za vozače (kada se obavlja obuka iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom), na državnim trajektnim lukama Split i Zadar te na sljedećim državnim cestama:

1. na dijelu državne ceste D8, na relaciji: raskrižje s D40 (čvor Bakar) – Zadar – Split – granični prijelaz (u daljnjem tekstu: GP) Klek – (granica BiH) – GP Zaton Doli (granica BiH) – Dubrovnik – GP Karasovići (granica Crne Gore), osim na dijelu od raskrižja državne ceste D27 (kod Šibenskog mosta) do istočnog ulaza u Šibenik (odvojak za D58), te od rotora Bilice u Solinu do raskrižja za skretanje u Trgovačko-transportni terminal u Stobreču,

2. na državnoj cesti D9, na relaciji: Metković – Opuzen – D8,

3. na dijelu državne ceste D21, na relaciji: GP Kaštel (granica R Slovenije) – Buje – čvor Kanfanar, osim na dionici državne ceste D21 od čvora Kanfanar – do Pule (spoj s D66),

4. na dijelu državne ceste D23, na relaciji: Žuta Lokva – Senj,

5. na državnoj cesti D39, spoj autoceste A1 od rotora Šestanovac do raskrižja s državnom cestom D8 (Dupci),

6. na dijelu državne ceste D66 od čvora Pula (A9) – Raša – Opatija – D8,

7. na državnoj cesti D200, na relaciji: Buje (D21) – GP Plovanija (granica R Slovenije),

8. na državnoj cesti D300, Buje (D21) – Umag,

9. na dijelu županijske ceste Ž5002 na relaciji: Novigrad – Tar – Poreč – Vrsar (spoj s D21),

10. na prilazu i površinama državne trajektne luke Split,

11. na prilazu i površinama državne trajektne luke Zadar.

II.

Ograničenje iz točke I. ove Naredbe važi:

– u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna, subotom od 4.00 do 14.00 sati i nedjeljom od 12.00 do 23.00 sata,

– na Veliki petak i dane uoči blagdana Republike Hrvatske od 15.00 do 23.00 sata, na posljednji dan blagdana od 14.00 do 23.00 sata.

Ako je blagdan, odnosno posljednji dan blagdana, u petak ili subotu, ograničenje važi nedjeljom od 12.00 do 23.00 sata.

Ako je blagdan u nedjelju ili ponedjeljak, ograničenje važi petkom uoči blagdana od 15.00 do 23.00 sata.

Za vrijeme važenja ograničenja, vozilima registriranim u Republici Hrvatskoj na koja se primjenjuje ova Naredba, dopušta se ulazak u Republiku Hrvatsku preko GP iz točke I. ove Naredbe, te kretanje do najbliže carinarnice ili carinskog terminala, pod uvjetom da postoji prostor za parkiranje vozila.

III.

Nedjeljom u vremenu od 6.00 do 22.00 sata ograničava se promet teretnim automobilima sa ili bez prikolice čija masa prelazi 7,5 tona na državnoj cesti D2 od Varaždina do GP Dubrava Križovljanska.

Ograničenje iz stavka 1. ove točke ne odnosi se na vozila pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili prebivalištem u zoni državne ceste D2 između Varaždina i Dubrave Križovljanske i na vozila iz točke IV. podstavaka 6, 7. i 8. ove Naredbe, kada obavljaju dostavu za potrebe opskrbe na dionici državne ceste D2 između Varaždina i Dubrave Križovljanske.

Hrvatske ceste d.o.o. dužne su ograničenje iz točke I. stavka 1. i točke III. stavka 1. i 2. ove Naredbe obilježiti odgovarajućim prometnim znakovima te posredstvom medija informirati javnost.

IV.

Od ograničenja propisanih ovom Naredbom, izuzeta su sljedeća vozila:

– vozila s prednošću prolaska i vozila pod pratnjom,

– vozila Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga,

– vozila za održavanje cesta, elektroenergetskih i sličnih instalacija te vozila za dostavu pošte i tiska,

– reportažna vozila radija i televizije,

– cisterne koje prevoze pitku vodu,

– vozila koja prevoze materijal ili opremu prijeko potrebnu u slučajevima nužde,

– teretni automobili ili teretni automobili s poluprikolicama koji su namijenjeni za prijevoz betona, asfaltne mase i pogonskih goriva za motorna vozila, osim na državnoj cesti D2, između Varaždina i Dubrave Križovljanske, na kojoj mogu prometovati uz uvjete propisane točkom III. ove Naredbe,

– teretni automobili ili teretni automobili s poluprikolicama koji prevoze lako kvarljive namirnice, kao što su: svježe meso i svježi mesni proizvodi, svježe mlijeko i mliječni proizvodi, svježa riba i riblji proizvodi, lako kvarljivo voće i povrće, osim na državnoj cesti D2, između Varaždina i Dubrave Križovljanske, na kojoj mogu prometovati uz uvjete propisane točkom III. ove Naredbe,

– teretni automobili ili teretni automobili s poluprikolicama koji prevoze živu stoku i perad, osim na državnoj cesti D2, između Varaždina i Dubrave Križovljanske, na kojoj mogu prometovati uz uvjete propisane točkom III. ove Naredbe,

– druga vozila koja imaju dozvolu, samo u slučaju kad je, s obzirom na vrijeme i okolnosti, prijevoz posebice opravdan ili prijeko potreban iz sigurnosnih razloga, ili zbog toga što bi njegova odgoda prouzročila veće materijalne štete.

V.

Dozvolu iz točke IV. podstavka 10 ove Naredbe izdaje policijska uprava ili policijska postaja na čijem području vožnja započinje u unutarnjem cestovnom prometu, odnosno prema mjestu ulaska vozila u Republiku Hrvatsku u međunarodnom cestovnom prometu.

Obrazac dozvole iz stavka 1. ove točke otisnut je uz ovu Naredbu i čini njen sastavni dio.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine« broj 68/07.).

VII.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/19
Urbroj: 530-07-09-01
Zagreb, travnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.
 
 
 
 


426

Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i članka 194. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
 


PRAVILNIK
O OGRANIČAVANJU UPORABE POJEDINIH JAVNIH CESTA ZA PROMET TERETNIH VOZILA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA PREMAŠUJE 7,5 TONA


Članak 1.

Ovim se Pravilnikom ograničava uporaba određenih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona, kada za te javne ceste kao alternativni pravci postoje druge javne ceste s boljim prometno-tehničkim karakteristikama.


Članak 2.

(1) Odredba članka 1. ovog Pravilnika ne odnosi na teretna vozila u slučajevima kada:

  • do mjesta utovara ili istovara teretnih vozila ne postoji odgovarajući alternativni cestovni pravac s istim ili boljim tehničkim karakteristikama,
  • do sjedišta prijevoznika ne postoji odgovarajući alternativni cestovni pravac s istim ili boljim tehničkim karakteristikama,
    •  je dozvolom za izvanredni prijevoz određeno korištenje cesta kojima je ograničen promet ovim Pravilnikom,
    • je promet alternativnim cestovnim pravcem onemogućen za teretna vozila iz članka 1. ovog Pravilnika,
    • prometuju vozila hitnih službi, vozila oružanih snaga Republike Hrvatske i vozila za održavanje cesta.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 1. ovog članka vozač teretnog vozila je obavezan upisati kao napomenu u putni nalog te u vozilu treba imati važeći teretni list temeljem kojeg se utvrđuje mjesta utovara i/ili istovara.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 2. ovog članka utvrđuje se važećom licencijom za obavljanje prijevoza koju vozač treba imati u vozilu.

 

Članak 3.

(1) Dionice javnih cesta na kojima se ograničava uporaba za teretna vozila jesu:

Broj ceste Od raskrižja s cestom Do raskrižja s cestom Alternativni pravac/cesta
DC1 AC2 (čvor Trakošćan) AC2 (čvor Đurmanec) AC2
DC207 (Đurmanec) DC206 (Krapina) AC2
NC (Velika Ves) ŽC2160 (čvor Sv. Križ Začretje) AC2
AC2 (čvor Sv. Križ Začretje) DC205 (Gubaševo) AC2
DC205 (Gubaševo) AC2 (čvor Zaprešić) AC2
AC1 (čvor Lučko) DC228 (Ilovac) AC1
DC3 DC203 (Delnice) AC6 (čvor Kikovica) AC6
AC4 (čvor Goričan) DC20 (Ivanovec) AC4
DC2/D528 (Turčin) ŽC3016 (Donja Zelina) AC4
DC204 (Bosanci) DC203 (Delnice) AC6
DC2 DC43 (čvor Đurđevac) DC53 (čvor Našice) AC3
DC7 ŽC4105 (Čepin) DC515 (Đakovo) AC5
DC8 ŽC5017 AC7 (čvor Jurdani) AC7
DC102/AC7 (Šmrika) DC23 (Senj) AC1/AC6
DC410 (Split) DC39 (Dubci) AC1
DC512 (Makarska) DC425 (Ploče) AC1
DC23 DC42 (Ogulin) DC50/AC1 (čvor Žuta Lokva) AC1
DC24 ŽC2136 (Novi Marof) DC526 (Varaždinske Toplice) AC4
ŽC2197 (čvor Andraševec) Spojna cesta D14 (čvor Bedekovčina) DC14
DC27 AC1 (čvor Benkovac) DC8 (Šibenik) AC1
DC30 DC31 (Velika Gorica) ŽC3230 (Lekenik) AC11
DC42 AC6 (čvor Vrbovsko) AC1 (čvor Ogulin) AC1/AC6
DC50 DC52 (Otočac) DC25 (Lički Osik) AC1
DC25 (Gospić) AC1 (čvor Sveti Rok) AC1
DC62 DC76 (Zagvozd) DC535 (Ravča) AC1
AC10 (čvor Kula Norinska) ŽC6218 (Metković) AC10
DC70 ŽC6165 (Omiš) ŽC6169 (Seoca) ŽC6169
DC75 DC300 (Umag) DC301 (Novigrad) AC9
DC303 (Rovinj) AC9 (čvor Vodnjan sjever) AC9
DC117 ŽC61212 (Komiža) ŽC6212 (Vis) ŽC6212
DC209 Granični prijelaz Mursko Središće DC227 (Šenkovec) AC4
DC501 AC6/DC501 (čvor Oštrovica) AC7/DC501 (čvor Križišće) AC6/AC7
ŽC6253 D56 (čvor Klis) D8 (čvor Solin) DC1
ŽC3124 DC43 (Graberje Ivanićko) DC47 (Novska) AC3
ŽC3252 DC312 (Novska) DC5 (Okučani) AC3
ŽC4158 DC5 (Okučani) DC49 (Batrina) AC3
ŽC4244 AC3 (čvor Lužani) DC525 (Gornji Andrijevci) AC3
ŽC2197 DC14 (čvor Andraševac) DC307 (Oroslavlje) DC14/DC307
ŽC2198 DC14 (čvor Bedekovčina) DC24 (Bedekovčina) DC14/DC24
ŽC3034 AC4 (čvor Kraljevečki Novaki) DC22 (Križevci) AC4/DC10/DC22

ŽC2216/ŽC2217/ŽC3007

ŽC2220

DC307 (Oroslovlje) DC225 (čvor Jarek) AC2
ŽC2195 ŽC2192 (Veliko Trgovišće) ŽC2186 (Zaprešić) AC2
ŽC3017/ŽC3288 ŽC3016 (Brezovac Zelinski) DC3 (Sv. Ivan Zelina) AC4
ŽC3102 DC1 (Jastrebarsko) NC prema Japetiću (Draga Svetojanska) ŽC3102
ŽC3073 ŽC3041 (Posavski Bregi) ŽC3070 (Črnec Rugvički) AC3
ŽC2264 DC1 (Zabok) DC24 (Bedekovčina) DC14
ŽC4030 DC2 (Orahovica) DC51 (Ferovac) DC2/DC53/DC51
DC26 Donji Miklouš Šimljanik DC26/DC43/ŽC3084/DC26
ŽC3081 DC43 ŽC3082 (ulica Slavka Kolara) DC43
ŽC3074 ŽC3034 (Božjakovina) DC43 (Caginec) AC3


(2) Sastavni dio ovog Pravilnika je karta s posebno istaknutim javnim cestama na kojima je ograničena uporaba za teretna vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona (Prilog I.).

 

Članak 4.

(1) Upravitelji cesta obuhvaćenih člankom 3. ovog Pravilnika obvezni su putem medija obavijestiti javnost o ograničenjima kretanja teretnih vozila sukladno ovom Pravilniku i članku 31. Zakona cestama te prema potrebi odgovarajućim prometnim znakovima, signalizacijom i opremom obilježiti značajnija raskrižja.

(2) Upravitelji cesta iz članka 3. ovog Pravilnika koje vode prema cestovnim graničnim prijelazima obavezni su osigurati obavještavanje upravitelja cesta u susjednoj državi za ceste koje vode do istih graničnih prijelaza te zatražiti postavljanje znakova zabrane prometa za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(3) Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika provodit će Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u skladu s člankom 194. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/17-03/05
Urbroj: 530-06-1-19-13
Zagreb, 26. veljače 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

 

 

PRILOG 1.

KARTA JAVNIH CESTA NA KOJIMA JE OGRANIČEN PROMET VOZILA
NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE VEĆE OD 7,5 TONA