Ograničenja za teretna motorna vozila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

 

1440

Na temelju članka 194. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosi

NAREDBU
O OGRANIČENJU PROMETA NA CESTAMA

I.

Ograničava se promet teretnim automobilima sa ili bez prikolice čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona, vozilima koja su sama ili s priključnim vozilima dulja od 14 m (u daljnjem tekstu: teretni automobili), traktorima, zaprežnim vozilima, radnim vozilima i drugim strojevima te vozilima koji se na ravnoj cesti ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/sat i vozilima za osposobljavanje kandidata za vozače (kada se obavlja obuka iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom), na državnim trajektnim lukama Split i Zadar te na sljedećim državnim cestama:

1. na dijelu državne ceste D8, na relaciji: raskrižje s D40 (čvor Bakar) – Zadar – Split – granični prijelaz (u daljnjem tekstu: GP) Klek – (granica BiH) – GP Zaton Doli (granica BiH) – Dubrovnik – GP Karasovići (granica Crne Gore), osim na dijelu od raskrižja državne ceste D27 (kod Šibenskog mosta) do istočnog ulaza u Šibenik (odvojak za D58), te od rotora Bilice u Solinu do raskrižja za skretanje u Trgovačko-transportni terminal u Stobreču,

2. na državnoj cesti D9, na relaciji: Metković – Opuzen – D8,

3. na dijelu državne ceste D21, na relaciji: GP Kaštel (granica R Slovenije) – Buje – čvor Kanfanar, osim na dionici državne ceste D21 od čvora Kanfanar – do Pule (spoj s D66),

4. na dijelu državne ceste D23, na relaciji: Žuta Lokva – Senj,

5. na državnoj cesti D39, spoj autoceste A1 od rotora Šestanovac do raskrižja s državnom cestom D8 (Dupci),

6. na dijelu državne ceste D66 od čvora Pula (A9) – Raša – Opatija – D8,

7. na državnoj cesti D200, na relaciji: Buje (D21) – GP Plovanija (granica R Slovenije),

8. na državnoj cesti D300, Buje (D21) – Umag,

9. na dijelu županijske ceste Ž5002 na relaciji: Novigrad – Tar – Poreč – Vrsar (spoj s D21),

10. na prilazu i površinama državne trajektne luke Split,

11. na prilazu i površinama državne trajektne luke Zadar.

II.

Ograničenje iz točke I. ove Naredbe važi:

– u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna, subotom od 4.00 do 14.00 sati i nedjeljom od 12.00 do 23.00 sata,

– na Veliki petak i dane uoči blagdana Republike Hrvatske od 15.00 do 23.00 sata, na posljednji dan blagdana od 14.00 do 23.00 sata.

Ako je blagdan, odnosno posljednji dan blagdana, u petak ili subotu, ograničenje važi nedjeljom od 12.00 do 23.00 sata.

Ako je blagdan u nedjelju ili ponedjeljak, ograničenje važi petkom uoči blagdana od 15.00 do 23.00 sata.

Za vrijeme važenja ograničenja, vozilima registriranim u Republici Hrvatskoj na koja se primjenjuje ova Naredba, dopušta se ulazak u Republiku Hrvatsku preko GP iz točke I. ove Naredbe, te kretanje do najbliže carinarnice ili carinskog terminala, pod uvjetom da postoji prostor za parkiranje vozila.

III.

Nedjeljom u vremenu od 6.00 do 22.00 sata ograničava se promet teretnim automobilima sa ili bez prikolice čija masa prelazi 7,5 tona na državnoj cesti D2 od Varaždina do GP Dubrava Križovljanska.

Ograničenje iz stavka 1. ove točke ne odnosi se na vozila pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili prebivalištem u zoni državne ceste D2 između Varaždina i Dubrave Križovljanske i na vozila iz točke IV. podstavaka 6, 7. i 8. ove Naredbe, kada obavljaju dostavu za potrebe opskrbe na dionici državne ceste D2 između Varaždina i Dubrave Križovljanske.

Hrvatske ceste d.o.o. dužne su ograničenje iz točke I. stavka 1. i točke III. stavka 1. i 2. ove Naredbe obilježiti odgovarajućim prometnim znakovima te posredstvom medija informirati javnost.

IV.

Od ograničenja propisanih ovom Naredbom, izuzeta su sljedeća vozila:

– vozila s prednošću prolaska i vozila pod pratnjom,

– vozila Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga,

– vozila za održavanje cesta, elektroenergetskih i sličnih instalacija te vozila za dostavu pošte i tiska,

– reportažna vozila radija i televizije,

– cisterne koje prevoze pitku vodu,

– vozila koja prevoze materijal ili opremu prijeko potrebnu u slučajevima nužde,

– teretni automobili ili teretni automobili s poluprikolicama koji su namijenjeni za prijevoz betona, asfaltne mase i pogonskih goriva za motorna vozila, osim na državnoj cesti D2, između Varaždina i Dubrave Križovljanske, na kojoj mogu prometovati uz uvjete propisane točkom III. ove Naredbe,

– teretni automobili ili teretni automobili s poluprikolicama koji prevoze lako kvarljive namirnice, kao što su: svježe meso i svježi mesni proizvodi, svježe mlijeko i mliječni proizvodi, svježa riba i riblji proizvodi, lako kvarljivo voće i povrće, osim na državnoj cesti D2, između Varaždina i Dubrave Križovljanske, na kojoj mogu prometovati uz uvjete propisane točkom III. ove Naredbe,

– teretni automobili ili teretni automobili s poluprikolicama koji prevoze živu stoku i perad, osim na državnoj cesti D2, između Varaždina i Dubrave Križovljanske, na kojoj mogu prometovati uz uvjete propisane točkom III. ove Naredbe,

– druga vozila koja imaju dozvolu, samo u slučaju kad je, s obzirom na vrijeme i okolnosti, prijevoz posebice opravdan ili prijeko potreban iz sigurnosnih razloga, ili zbog toga što bi njegova odgoda prouzročila veće materijalne štete.

V.

Dozvolu iz točke IV. podstavka 10 ove Naredbe izdaje policijska uprava ili policijska postaja na čijem području vožnja započinje u unutarnjem cestovnom prometu, odnosno prema mjestu ulaska vozila u Republiku Hrvatsku u međunarodnom cestovnom prometu.

Obrazac dozvole iz stavka 1. ove točke otisnut je uz ovu Naredbu i čini njen sastavni dio.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine« broj 68/07.).

VII.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/19
Urbroj: 530-07-09-01
Zagreb, travnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.