Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

 • Važeća hrvatska vozačka dozvola
 • Osobna iskaznica vlasnika vozila
 • Prometna dozvola
 • Osobna iskaznica ili putovnica korisnika
 

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (Dozvola) je međunarodno priznati dokument kojim vlasnik vozila registriranog u Republici Hrvatskoj dozvoljava drugoj osobi vozaču upravljanje tim vozilom u inozemstvu. Dozvola se izdaje na tri jezika: hrvatskom, engleskom i francuskom.

Dozvola se izdaje temeljem pisanog zahtjeva vlasnika i korisnika vozila. Izdaje se vozačima isključivo za upravljanje vozilom registriranim u Republici Hrvatskoj.

Dozvola se izdaje odmah i s rokom važenja do jedne (1) godine od dana izdavanja.


Vlasnik vozila je:

Fizička osoba

Potrebni dokumenti:

 1. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) vlasnika vozila,
 2. Prometna dozvola vozila za koje se traži Dozvola,
 3. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) korisnika,
 4. Važeća vozačka dozvola korisnika,
 5. Ovjerena punomoć (ako vlasnik nije prisutan).

Vlasnik vozila – fizička osoba, predočava osobnu iskaznicu ili putovnicu te prometnu dozvolu vozila za koje se traži Dozvola, a korisnik vozila važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i vozačku dozvolu. Ako je korisnik vozila državljanin trećih zemalja kojima Republika Hrvatska kao putnu ispravu priznaje isključivo putovnicu, u postupku izdavanja Dozvole Izdavatelju mora predočiti putovnicu.

Vlasnik i korisnik vozila moraju biti prisutni prilikom izdavanja Dozvole. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika vozila može iznimno izdati pod niže opisanim uvjetima.

Iznimno, ne traži se prisutnost vlasnika vozila – fizičke osobe ako korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila – fizičke osobe, ovjerenu po javnom bilježniku ili od strane diplomatskih i drugih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom je ovlašten ishoditi izdavanje Dozvole ispred ovlaštenog izdavatelja. Ako je potrebna javnobilježnička punomoć izdana na stranom jeziku i ovjerena po stranom javnom bilježniku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po nekom od ovlaštenih sudskih tumača u Republici Hrvatskoj.

Pravna osoba:

Potrebni dokumenti:

 1. Izvadak iz sudskog registra,
 2. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) prisutne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe - vlasnika vozila,
 3. Prometna dozvola vozila za koje se traži Dozvola,
 4. Važeća osobna iskaznica (ili putovnica) korisnika,
 5. Važeća vozačka dozvola korisnika,
 6. Ovjerena punomoć (ako vlasnik nije prisutan).

Vlasnik vozila pravna osoba, po osobi ovlaštenoj za zastupanje predočava izvadak iz sudskog registra, prometnu dozvolu vozila za koje se traži Dozvola te osobnu iskaznicu ili putovnicu prisutne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe - vlasnika vozila. Korisnik vozila predočava važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i vozačku dozvolu. Ako je korisnik vozila državljanin trećih zemalja kojima Republika Hrvatska kao putnu ispravu priznaje isključivo putovnicu, u postupku izdavanja Dozvole Izdavatelju mora predočiti putovnicu.

Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe – vlasnika i korisnik vozila moraju biti prisutni prilikom izdavanja Dozvole. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika vozila - pravne osobe može iznimno izdati pod niže opisanim uvjetima.

Iznimno, ne traži se prisutnost vlasnika vozila – pravne osobe ako korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila – pravne osobe, ovjerenu po javnom bilježniku ili od strane diplomatskih i drugih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom je ovlašten ishoditi izdavanje Dozvole ispred ovlaštenog izdavatelja. Ako je potrebna javnobilježnička punomoć izdana na stranom jeziku i ovjerena po stranom javnom bilježniku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po nekom od ovlaštenih sudskih tumača u Republici Hrvatskoj.

Cijena:

7,96 €


Popis lokacija na kojima možete izvaditi dozvolu