Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

  • Osobna iskaznica vlasnika vozila
  • Prometna dozvola
  • Osobna iskaznica ili putovnica korisnika
 

Potrebni dokumenti:

  1. Osobna iskaznica vlasnika vozila
  2. Prometna dozvola
  3. Putovnica (ili osobna iskaznica) korisnika
  4. Važeća vozačka dozvola korisnika

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati unificiran dokument kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravljanje vozilom u inozemstvu. Punomoć se izdaje na tri jezika; hrvatskom, engleskom i francuskom.

Dozvola se može izdati vozačima samo za vozila u vlasništvu hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Vlasnik vozila mora biti prisutan prilikom izdavanja punomoći. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati kad korisnik posjeduje punomoć javnog bilježnika u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom u inozemstvu.

Dozvola se izdaje odmah i vrijedi najviše godinu dana.
Vlasnik vozila je:

Fizička osoba

Vlasnik vozila treba doći osobno sa svojom osobnom iskaznicom, prometnom dozvolom vozila kao i korisnik vozila koji predočuje važeću putovnicu i važeću vozačku dozvolu. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao važeći identifikacijski dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu. Vlasnik vozila ne mora biti prisutan ukoliko korisnik posjeduje ovjerenu punomoć.

Pravna osoba

Predstavnik pravne osobe treba donijeti prometnu dozvolu vozila, važeću putovnicu korisnika, važeću vozačku dozvolu, te pečat pravne osobe. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao važeći identifikacijski dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu.

Leasing

Za izdavanje dozvole potrebno je donijeti presliku ugovora o leasingu, prometnu dozvolu vozila, važeću putovnicu korisnika, važeću vozačku dozvolu, pečat pravne osobe ili osobnu iskaznice fizičke osobe, ovisno o nositelju leasinga. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao važeći identifikacijski dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu.

Nakon izdavanja, dozvolu obavezno trebate odnijeti u leasing kuću na potpis i ovjeru. Ukoliko dozvola nije ovjerena potpisom i pečatom leasing kuće navedena nije važeća.

Cijena:

60,00 kn.

 

 

Kliknite na sliku za uvećani prikaz

Punomoć


Popis lokacija na kojima možete izvaditi punomoć