Izdanje Revije HAK nije dostupno

Nažalost, izdanje Revije HAK koje ste zatražili još nije dostupno.

Užurbano radimo na katalogizaciji što većeg broja članaka iz Revije HAK, a članovi HAK-a traženu Reviju mogu preuzeti u PDF-obliku klikom na gumb na desnoj strani.

Revija HAK

Revija 261 - ožujak 2017.

Revija 261 - ožujak 2017.

Reviju HAK možete preuzeti nakon prijave na članski portal Moj HAK