Izdanje Revije HAK nije dostupno

Nažalost, izdanje Revije HAK koje ste zatražili još nije dostupno.

Užurbano radimo na katalogizaciji što većeg broja članaka iz Revije HAK, a članovi HAK-a traženu Reviju mogu preuzeti u PDF-obliku klikom na gumb na desnoj strani.

Revija HAK

Revija 284-285 veljača-ožujak 2019.

Revija 284-285 veljača-ožujak 2019.

Reviju HAK možete preuzeti nakon prijave na članski portal Moj HAK