50 by 50

Svjetska inicijativa potrošnje goriva

Svjetska inicijativa potrošnje goriva pokrenuta početkom 2009. godine će ciljati poboljšanje shvaćanja potencijala uštede goriva i cijene vozila napravljenih i prodanih diljem svijeta, i pružanje vodstva i potporu u razvoju politike za promociju učinkovitih goriva. Njegove aktivnosti će uključivati sljedeće:

  • razvoj poboljšanih podataka i analiza o uštedi goriva u cijelom svijetu, prateći trendove i razvoje tijekom vremena i procjenjivati potencijal za poboljšanje,
  • rad sa vladama za razvoj politike za ohrabrenje povećanja uštede goriva za vozila proizvedena ili prodana u njihovim zemljama i za poboljšanje dosljedosti i regulacije u politici regije kako bi se smanjili troškovi i povečale benificije poboljšanja uštede goriva,
  • rad sa interesnim grupama uključujući proizvođače automobila kako bi bolje shvatili potencijal za povečanjem uštede goriva i pobude ulaganja i podrške u rad za povečanjem uštede goriva i
  • podrška inicijativama reginalne svijesti za pružanje informacija koje trebaju presuditi u izboru korisnika i onih koji odlučuju.

To će uključiti periodične izvještaje od inicijative i podršku za razvoj ispitivanja vozila i sustava informiranja korisnika u regijama gdje to još nije moguće.

1. Prosječna potrošnja goriva (L/100km) novih automobila u OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zemljama može biti poboljšana 30% do 2020. godine i 50% do 2030. godine manjim ili negativnim troškovima uzimajući u obzir štednju goriva. Poboljšanja istog tipa postaju moguća  u zemljama izvan OECD-a gdje su flote automobila u najvećem porastu. Poboljšavajući učinkovitost novih automobila bi učinilo mogućim barem 50% poboljšanja u prosjećnoj potrošnji goriva svih automobila diljem svijeta  do 2050 – od tuda, 50:50 inicijativa.

2. Iako se prijeđeni put vozila do 2050. udvostruči,  poboljšanja učinkovitosti na ovom nivou diljem svijeta bi učinkovito smanjilo emisiju CO2. Procijenjeno je da bi smanjenje CO2 prelazilo 1Gt godišnje do 2025. i 2Gt CO2 godišnje do 2050. Dodatni zagađivači sa vozila koji također utječu na okoliš i doprinose klimatskim procjenama, uključujući crni dim (čađu-ugljikove čestice), bi također bili znatno umanjeni.

3. To bi otprilike uštedjelo preko 6 milijardi barela nafte po godini do 2050., što vrijedi 600 milijardi dolara ako je cijena nafte 100 dolara/barel. U ubrzano urbanizirajućim zemljama smanjenje lokalnog zagađenja zraka bi također bilo znatno vidljivo.

4. Ove nivoe poboljšanja je moguće postići koristeći postojeće, cjenovno isplative tehnologije uštede goriva.

5. Tehnologije potrebne za poboljšanje učinkovitosti novih automobila 30% do 2020. i 50% do 2030. , i učinkovitost svjetske flote automobila 50% do 2050. , uglavnom uključuju dodatne promjene na klasičnim motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem i pogonskim sustavima, kao i smanjenje težine i bolja aerodinamika. Za postizanje 50% poboljšanja do 2030. glavna dodatna mjera će biti „hibridizacija“ puno šireg spektra vozila (mogućnost uključenja „plug-in“ hibridnih tehnologija vozila). Tehnologija vozila se ubrzano mijenja i sve će se više cjenovno prihvatljive tehnologije pojavljivati u nadolazećim godinama, povečavajući potencijal i/ili smanjujući daljnje troškove.

6. Elektrićna vozila s baterijama, plug-in hibridi i vozila na vodik se očekuju u većem broju u nadolazećem razdoblju, posebno radi poboljšanja u tehnologiji baterija. Doduše, ove napredne tehnologije ne moraju nužno postići 50% potencijal opisan ovdje, ali trebaju rezultirati u daljnjem smanjenju CO2 i uštedi nafte ukoliko uspiju u osvajanju tržišta i komercijalizaciji. To će također ovisiti o opskrbi električnog sektora električnom energijom.

7. Osim tehnološki baziranih poboljšanja na novim automobilima, daljnje cjenovno prihvatljiva poboljšanja su moguća za cijele svjetske zalihe automobila, utječući trenutno „on-road“(na cesti) efikašnošću. Ovo uključuje programe za promociju efikasnih post prodajnih proizvoda kao što su zamjenske gume, „ecodriving“, poboljšano upravljanje brzinom i prometom, bolje održavanje vozila i bolje upravljanje mobilnošću u gradovima. Na kraju, regulacija ili poticaji za promociju ekonomićnosti uveženih rabljenih vozila može poboljšati učinkovitost flote u zemljama u razvoju i ujedno smanjuje broj vozila koja zagađuju okoliš. Ove mjere predstavljaju važnu dopunu mjerama tehnologije za nove automobile i također su uključene u ovu inicijativu.

8. Za mnoge pojedince, veliki dio ili cjelokupni troškovi poboljšane tehnologije za učinkovitije automobile može biti nadoknađen uštedom goriva u prvih nekoliko godina upotrebe novog automobila, posebno ukoliko su visoke cijene nafte. Ali nestabilne cijene nafte, koje mogu rasti ili padati, stvaraju rizik koji odvrača mnoge kupce automobila od plačanja unaprijed „dobitka/premije“ na učinkovitosti i odvrača proizvođače automobila od ulaganja u visoko učinkovita vozila jer ne mogu biti sigurni u njihovu prodaju.

9. Vlade i njihovi partneri mogu poduzeti akcije/mjere za uzvrat tim rizicima i koje olakšavaju uvođenje cjenovno prihvatljivih energetski učinkovitih tehnologija.

    a. Mogu poboljšati informaciju potrošačima o potrošnji goriva i emisiji CO2. Npr. neka ispitivanja učinkovitosti goriva mogu biti obmanjujuća jer ne prikazuju točnu prosjećnu učinkovitost goriva.

    b. Mogu postaviti odgovarajuće standarde za potrošnjom goriva ili CO2 emisijama koji uklanjaju nesigurnost o tome koliko investicija u učinkovitost goriva je održivo.

   c. Mogu razlikovati poreze vozila prema emisiji CO2 ili ekonomičnosti goriva za poticanje korisnika da preferiraju poboljšanu učinkovitost.

   d. Mogu pružati mjere i postaviti odredbe za dijelove vozila koji spadaju izvan trenutnog testiranja vozila, mjera i odredbenih sustava.

10. Vlade također imaju odgovornost da minimiziraju troškove intervencija, za primjer održavanje razlikovanja poreza vozila jednostavnim i sličnim na reginalnim tržištima i osiguravajući usklađenost sa sustavima označavanja učinkovitosti vozila.

11. Proizvođači automobila mogu poduprijeti pomak na učinkovitija vozila obvezujući se ciljevima ove inicijative proizvodeći vozila koja koriste 50% manje goriva od sadašnjih vozila. Trebaju raditi sa vladama kako bi osigurali prihvačanje učinkovitih nadzornih/regulacijskih standarda i kako bi sjedinili sagledavanje međunarodnog tržišta u dizajniranju državnih poreznih mjera i sustava označavanja vozila. Treba također sagledati da se različiti proizvođači fokusiraju na različite tržišne segmente.

Letak(na engleskom jeziku)

Napomena: Sadržaj letka je na engleskom jeziku. Prijevod letka je sadržaj ove web-stranice.

Letak 50 by 50 na engleskom jeziku

Dodatni sadržaji