EuroRAP - karta rizika 2007-2009. god.

Projekt mapiranja rizika obuhvatio je podatke o cestovnoj infrastrukturi, prometu i nesrećama u razdoblju od 2007. do 2009. godine. U samo istraživanje ušlo je 1262 km autocesta i 2150 km državnih cesta. Rizik od događaja prometne nesreće podijeljen je u pet različitih kategorija označenih zasebnim bojama vidljivima u tablici

Visoki
Srednje visoki
Srednji
Niski srednji
Niski

Rezultati mapiranja rizika autocesta kao najsigurnijih i najnovijih prometnica, su iznimno dobri. No ne trebamo zanemariti činjenicu da je na njima i puno manje prometa nego na državnim cestama čemu je možda ponajviše pridonjela ekonomska kriza. Tako da količinu prometa na njima, mjerenu u milijardama ukupno prijeđenih kilometara, nikako ne možemo usporediti s količinom prometa na autocestama u zemljama EU čije ceste imaju slične rezultate. A količina prometa je jedan od najbitnijih faktora koji utječu na sigurnost prometa, pa tako i na njenu procjenu.

Kako je ista ta količina prometa velika na državnim cestama, to se odrazilo i na ove rezultate procjene rizika. Unatoč stalnim ulaganjima u kvalitetu cesta, rezultati procjene rizika državnih cesta su loši tako da mjesta za poboljšanje stanja sigurnosti svakako ima.

Karta rizika

Digitalna karta rizika Kliknite na kartu za uvećani prikaz

Državne ceste

  Visoki rizik: 1.441 km
  Srednje visoki: 383 km
  Srednji rizik: 243 km
  Srednji niski: 47 km
  Niski rizik: 29 km

Autoceste

  Visoki rizik: 0 km
  Srednje visoki: 0 km
  Srednji rizik: 0 km
  Srednji niski: 325 km
  Niski rizik: 635 km

Istarski Y

  Visoki rizik: 25 km
  Srednje visoki: 30 km
  Srednji rizik: 64 km
  Srednji niski: 0 km
  Niski rizik: 8 km