Natječaj za prijem u radni odnos za više radnih mjesta

Objavljeno: 10.2.2021.

Hrvatski autoklub raspisao je natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

  • Ispitivač PPSP/UV (m/ž) u Sektoru za vozače Hrvatskog autokluba (s pokusnim radom od šest mjeseci), prima se pet izvršitelja, od kojih tri s mjestom rada u Zagrebu i dva s mjestom rada u Rijeci,
  • Dispečer III (m/ž) u Sektoru tehničke pomoći i informacija Hrvatskog autokluba (s pokusnim radom od tri mjeseca), prima se jedan izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu,
  • Suradnik za administrativne poslove Sektora (m/ž) u Sektoru članstva (s pokusnim radom od tri mjeseca), prima se jedan izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu,
  • Domaćica u čajnoj kuhinji (m/ž) u Sektoru podrške poslovanju Hrvatskog autokluba (s pokusnim radom od tri mjeseca), prima se jedan izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu.

 

Zainteresirani kandidati za pojedino radno mjesto prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 24. veljače 2021. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

 

Na zatvorenoj omotnici s prijavom i pripadajućim dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta za pojedino radno mjesto potrebno je navesti:

 „ZA NATJEČAJ – naziv radnog mjesta za koje se prijavljujem“.

Valjanima će se smatrati samo one prijave koje, bez obzira na način dostave, pristignu u Hrvatski autoklub do isteka naznačenog roka za prijavu, a ostale prijave neće se razmatrati.

 

Za detaljnije informacije molimo pogledajte prilog ove obavijesti.