Natječaj za odabir revizora financijskih izvještaja

Objavljeno: 16.4.2021.

Hrvatski autoklub raspisuje natječaj za odabir revizora financijskih izvještaja za razdoblje 2021.-2023.

Postupak slobodnog nadmetanja objavljen je dana 16. travnja 2021. na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba (www.hak.hr) i ne vodi se prema Zakonu o javnoj nabavi.

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, s naznakom "PONUDA ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – NE OTVARAJ".

Cjelovite ponude dostavljaju se poštom ili predaju u Pisarnici u sjedištu Hrvatskog autokluba najkasnije do 30. travnja 2021 do 12:00 sati. Zakašnjele ponude neće biti razmatrane.

Naručitelj zadržava pravo odabira najprihvatljivije ponude, kao i mogućnost neprihvaćanja niti jedne od ponuda i to bez obrazloženja i ikakvih obaveza prema Ponuditeljima. Naručitelj ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem Ponuditelja u postupku nadmetanja.