Javni natječaj za tiskanje Revije HAK

Objavljeno: 4.6.2021.

Predmet natječaja je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za usluge tiskanja članskog glasila Hrvatskog autokluba – Revije HAK. Revija HAK je dvomjesečnik (šest brojeva godišnje) kojeg Hrvatski autoklub šalje svojim članovima i članovima udruženih autoklubova, a naklada po izdanju iznosi cca 145.000 primjeraka. Izabranom najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se sklapanje ugovora o tiskanju Revije HAK s Hrvatskim autoklubom u narednom višegodišnjem razdoblju.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba 4. lipnja 2021. i otvoren je do 18. lipnja 2021. do 12.00 sati.

Natječajnu dokumentaciju u kojoj se nalaze sve potrebne informacije o natječajnom postupku, zainteresirani poslovni subjekti mogu preuzeti nakon registracije subjekta na poveznici:

https://fd1.hak.hr/natjecaj/tiskanje-revije-hak-2021

Po izvršenoj registraciji subjekta, valja pričekati odobrenje odgovorne osobe Hrvatskog autokluba za preuzimanje natječajne dokumentacije.