Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Voditelj Odjela ljudskih resursa i općih poslova

Objavljeno: 21.4.2022.

Hrvatski autoklub, udruga sa 116-godišnjom tradicijom, u Sektoru podrške poslovanju – Odjelu ljudskih resursa i općih poslova zapošljava kandidata za radno mjesto Voditelj Odjela ljudskih resursa i općih poslova (m/ž), s mjestom rada u Zagrebu.

 

Broj izvršitelja:             1

Mjesto rada:                 Zagreb, Avenija Dubrovnik 44

Vrsta rada:                   rad na neodređeno vrijeme (pokusni rad: 6 mjeseci)

 

Djelokrug rada:

 • upravljanje poslovnim objektima i nekretninama u vlasništvu i posjedu HAK-a
 • sudjelovanje u projektima izgradnje ili adaptacije poslovnih objekata HAK-a
 • upravljanje procesima središnje nabave roba i usluga za potrebe HAK-a
 • organizacija i upravljanje procesima praćenja razvoja ljudskih resursa te vođenja kadrovske evidencije
 • organizacija i upravljanje procesima zaprimanja ulazne dokumentacije i pošiljki u središnjoj pisarnici
 • organizacija i upravljanje procesima pismohrane (arhive) te čuvanja i izlučivanja arhivskog gradiva
 • organizacija i upravljanje procesima nabave i održavanja vozila iz voznog parka HAK-a
 • organizacija rada spremačica te vanjskih servisa za čišćenje i održavanje poslovnih prostora
 • organizacija rada porte i vanjskih zaštitarskih službi

 

Uvjeti:

 • VSS (diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik);
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija;
 • 5 godina radnog iskustva u struci;

 

Potrebna dokumentacija:

 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokumenta o završenoj stručnoj spremi
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (Elektronički zapis HZMO)

 

Ovaj natječaj objavljen je 21. travnja 2022. na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba i na portalu MojPosao.

Zainteresirani kandidati svoju prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 6. svibnja 2022. do 12:00 sati zaključno, na adresu Hrvatskog autokluba, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44, poštom ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Na zatvorenoj omotnici potrebno je navesti: "Za natječaj - Voditelj Odjela ljudskih resursa i općih poslova".

Valjanima će se smatrati samo one prijave koje, bez obzira na način dostave, pristignu u Hrvatski autoklub do isteka naznačenog roka za prijavu, a ostale prijave neće se razmatrati.

Nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i uđu u uži izbor, Povjerenstvo će pozvati da pristupe testiranju, a kandidate koji zadovolje na testiranju bit će pozvani na usmeni razgovor (intervju).

Osobe prijavljene na natječaj koje ne pristupe testiranju na koje će biti pozvane smatrat će se da su povukle prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

O rezultatima izbora provedenog po ovome natječaju, kandidati koji su pristupili testiranju bit će obavješteni elektroničkom poštom na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata.

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.