Proveden crash test eksperiment sudara osobnog automobila i željezničkog vozila

Objavljeno: 16.12.2022.

U mjestu Graboštani, 14. prosinca, na željezničko-cestovnom prijelazu koji se nalazi na pruzi R102 Sunja – Volinja, proveden tzv. crash test osobnog automobila i željezničkog vozila pri brzini od 60 km/sat.

Izvanredna profesorica s Fakulteta prometnih znanosti i voditeljica projekta dr.sc. Danijela Barić prije samog testa istaknula je: “Ovaj eksperiment simulacije prometne nesreće kao posljedice prometno-rizičnog ponašanja sudionika u prometu, kao i naknadno održavanje stručnog skupa provodi Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu s partnerima u okviru znanstveno-istraživačkog sveučilišnog projekta „Višekriterijska analiza uzroka prometno-rizičnog ponašanja korisnika Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva unutarnjih poslova. Cilj ovog projekta je da osvijestimo sve sudionike prometa o opasnosti koju donosi prelazak preko željezničko cestovnog prijelaza. Uz to, sami test ćemo iskoristiti za brojna mjerenja i analize s kojima ćemo upoznati javnost na skupu kojeg organiziramo u veljači.“

Provedba eksperimenta donijela je i druge koristi. Osim što je omogućila prikupljanje vrijednih tehničkih podataka o nesreći, rekonstrukciju uzroka, analizu posljedica i očevid prometne nesreće, značajan doprinos postići će u području edukacije i prevencije, jer se svi prikupljeni podatci i video-snimke mogu koristiti u nastavnom procesu kao i za pripremu edukativnih materijala namijenjenih primarno budućim i mladim vozačima. Upravo zato organizatori su cijeli događaj snimili u promotivni video materijal o održanom eksperimentu sudara osobnog automobila i željezničkog vozila s ciljem daljnjeg edukativnog korištenja u školama, auto školama i drugim preventivno-edukativnim akcijama u svrhu edukacije sudionika u prometu i prevencije nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima. 

Cijeli događaj proveden je kao znanstveni eksperiment koji će nakon provedbe, obrade podataka i prezentacije rezultata biti i tema već navedenog stručnog skupa „Edukacijom i inovacijama do sigurnosti na željezničko - cestovnim prijelazima“ koji će se održati u veljači 2023. Stručni skup predstavljat će rekapitulaciju projekta, te biti mjesto razmjene znanja, iskustava i novih ideja s ciljem definiranja zajedničkih prijedloga i rješenja za sigurnije odvijanje prometa kao i promjene obrazaca rizičnog ponašanja korisnika željezničko-cestovnih prijelaza, ali i ostalih sudionika u prometu.