Nastavak ciklusa poslovne edukacije i usavršavanja

Objavljeno: 24.2.2023.

U svom Nacionalnom edukacijskom centru u Kutini Hrvatski autoklub od 16. do 21. veljače 2023. organizirao je poslovnu edukaciju i usavršavanje za najvišu operativnu razinu djelatnika u stručnim službama udruženih autoklubova i Hrvatskog autokluba.

Hrvatski autoklub s ovom poslovnom edukacijom želi dodatno razviti i usavršiti operativne, funkcionalne, menađerske i liderske kompetencije te povećati motiviranost, produktivnost i kvalitetu rada djelatnika.

Na edukaciji je sudjelovao veliki broj tajnika autoklubova, a vodio ju je doc.dr.sc. Davor Perkov iz trgovačkog društva za poslovno savjetovanje i vještačenje u području marketinga i tržišta Edukator d.o.o. 

Edukacija je provedena u dva ciklusa dvodnevnih radionica napredne razine, a nastavak je planiran za ožujak 2023. 
Radi se o novom ciklusu edukacija kojima Hrvatski autoklub nastoji obuhvatiti što veći broj djelatnika udruženih autoklubova i Stručne službe HAK-a.