JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 23.5.2023.

I.  HRVATSKI AUTOKLUB prodaje službeno vozilo za otklon kvara vozila na cesti (pokretna radionica), zajedno s nadogradnjom, osnovnom opremom, uređajima, autodijagnostikom i alatom i to:

Vozilo

Opis

Kategorija vozila (J):

N1

Marka (D.1):

PEUGEOT

Tip, model (14):

EXPERT C-468058, 2.0 HDI

Trgovački naziv (D.3):

EXPERT

Broj šasije (E):

VF3VFAHKHJZ123265

Oblik karoserije (2):

Zatvoreni

Zapremina motora [cm³] (P.1):

1997

Snaga motora [kW] (P.2):

90

Godina proizvodnje:

2018.

Stanje putomjera [km]:

49.000

Istek registracije:

14.6.2023.

Početna cijena s PDV-om [EUR]:

14.600

 

II.    Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pokretnine na području Republike Hrvatske.

III.    Vozilo iz točke I. ovog natječaja prodaje se po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje naknadne prigovore ili reklamacije kupca na materijalne ili bilo kakve druge nedostatke.

IV.    Početna cijena vozila iz točke I. ovog natječaja iskazana je s uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV-om).

V.    Sve troškove u svezi prijenosa vlasništva vozila, poreze te eventualne pristojbe i ostala davanja snosi kupac. Registracijske pločice ostaju novom vlasniku.

VI.    Vozilo iz točke I. ovog natječaja može se razgledati u krugu Tehničke baze Hrvatskog autokluba u Gospiću, Budačka 159 (lokacija: HAK/TB/GS) dana 5. lipnja 2023. u vremenu od 12:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 099/2192-899

VII.    Ponuda se podnosi na obrascu (Prilog 1 – Ponudbeni list) koji je sastavni dio ovog natječaja i koji sadrži sljedeće osnovne podatke za ponuditelja i vozilo kao što su:

a)    Naziv ponuditelja
b)    Sjedište/adresa ponuditelja
c)    OIB ponuditelja
d)    IBAN ponuditelja
e)    Ponuđeni iznos u EUR (koji ne smije biti niži od početne cijene vozila)

VIII.    Ponude se podnose dostavom skeniranog popunjenog i potpisanog Ponudbenog lista na e-mail pisarnica@hak.hr.

IX.    Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. lipnja 2023. do 12:00 sati. Ponude dostavljene iza navedenog roka neće se razmatrati.

X.    Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, sadrži i najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene s PDV-om u odnosu na utvrđenu početnu cijenu predmetnog vozila.

XI.    Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu za vozilo, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena u pisarnicu Hrvatskog autokluba na adresu elektroničke pošte iz točke VIII ovog natječaja.

XII.    Ukoliko najpovoljniji ponuditelj, nakon isteka roka za dostavu ponuda, odustane od kupnje vozila, najpovoljnijom ponudom smatrat će se prva sljedeća niža ponuda, a koja ne smije biti niža od utvrđene početne cijene. 

XIII.    Hrvatski autoklub će u roku od 8 dana nakon isteka roka za dostavu ponuda obavijestiti sve ponuditelje o rezultatima predmetnog natječaja, odnosno o prihvaćanju najpovoljnije ponude za predmetno vozilo, putem mrežnih stranica Hrvatskog autokluba.

XIV.    Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od obavijesti Hrvatskog autokluba uplatiti ukupni ponuđeni iznos (cijena s PDV-om), na račun Hrvatskog autokluba IBAN: HR9623400091100160085 (PBZ). 

XV.    Preuzimanje vozila organizirat će se po vidljivoj uplati sredstava na računu Hrvatskog autokluba i to na lokaciji Tehničke baze Hrvatskog autokluba u Gospiću, Budačka 159, na kojoj je vozilo smješteno, odnosno na kojoj je bilo omogućeno razgledavanje vozila. 

XVI.    Hrvatski autoklub zadržava pravo poništenja predmetnog natječaja bez posebnog obrazloženja i naknade eventualnih troškova ponuditelja.

XVII.    Ovaj Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba (www.hak.hr).

 

Repozitorij