Homologirana kaciga ili tisuću kuna kazne

Objavljeno: 12.8.2011.

Novim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama unijete su neke novine koje se odnose na korištenje zaštitne kacige. Određeno je da vozači mopeda, motocikala, lakih četverocikala i četverocikala bez zaštitne kabine, kao i suvozači, moraju na glavi nositi propisanu, homologiranu i pravilno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Homologirane kacige udovoljavaju posebnim karakteristikama i samim time su puno sigurnije za vožnju, ističu iz MUP-a i apeliraju na vozače da koriste homologirane kacige radi svoje sigurnosti.

Za nepridržavanje ove odredbe o zaštitnim kacigama predviđena je novčana kazna u iznosu od tisuću kuna i isključenje iz prometa uz privremeno oduzimanje vozačke dozvole.