29. na 30. listopada

Zimsko računanje vremena

Objavljeno: 19.10.2011.

Hrvatska i ostali dio Europe, uz izuzetak Islanda, ove godine pomaknut će satove na zimsko računanje vremena u noći s 29. na 30. listopada. Kazaljke na satu tada će se pomaknuti jedan sat unatrag, sa dva sata na jedan, čime će se te noći "dobiti" jedan sat spavanja.

S početkom zimskog računanja vremena povezana je i odredba članka 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama prema kojoj u razdoblju zimskog računanja vremena, od posljednjeg vikenda u listopadu pa sve do posljednjeg vikenda u ožujku, na motornim vozilima i za vrijeme vožnje (i) danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla. A vozačima koji zaborave na to prijeti novčana kazna od 300 kuna.

Vozače bicikla, koji se kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, upozorava se da su dužni noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom. Isto tako, pješaci koji se kreću kolnikom na javnoj cesti izvan naselja noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti moraju biti osvijetljeni ili označeni s reflektirajućim materijom. Sve one koji se ne budu pridržavali ovih odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, čeka novčana kazna u iznosu od 300 kuna.