Natječaj za izmjenu i dopunu prometnih znakova

Objavljeno: 21.10.2011.

Predmet natječaja je odabir najpovoljnije ponude za nabavu i postavljanje/izmjenu prometnih znakova C 40 s dopunskim pločama na autocestama A1, A3, A4, A5 i A11.