Rezultati akcije "Dani tehničke ispravnosti vozila 2011"

Objavljeno: 11.1.2012.

U akciji je sudjelovalo 9.632 vozila ili 45,7 posto više nego lani, uz 45,1 posto zabilježenih tehničkih neispravnosti. Odaziv vozača osobnih vozila bio je odličan, dok je izostao odaziv pravnih osoba i njihovih teretnih i vučnih vozila većih kategorija.

Hrvatski autoklub objavio je, 5. siječnja, rezultate tradicionalne besplatne, edukativne, sigurnosno-preventivne akcije “Dani tehničke ispravnosti vozila 2011”, koja je od 21. do 26. studenog 2011. na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, provedena u svim stanicama za tehnički pregled vozila (164 stanice).

Akciju su proveli Hrvatski autoklub, Centar za vozila Hrvatske i stanice za tehnički pregled vozila, pod pokroviteljstvom Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.

Akcija je bila u potpunosti dragovoljna i besplatna za vozače te u njenom tijeku nisu primijenjene nikakve represivne mjere. Težište joj je bilo na poticanju vozača na sudjelovanje u prometu s tehnički ispravnim vozilima odnosno izbjegavanju prometnih nesreća uvjetovanih tehničkom neispravnošću vozila, kao i na pružanju savjetodavne pomoći vozačima glede uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na vozilu.

Prethodnih godina ova se tradicionalna akcija provodila u lipnju, kao razdoblju koje prethodi ljetnim godišnjim odmorima i izrazito intenzivnom prometu. U provedbi ovogodišnje akcije novost je u tome što se provodila u studenom, kao razdoblju koje prethodi intenzivnijem cestovnom prometu uzrokovanom blagdanima i zimovanjem. Ujedno, organizatori su, kako bi povećali odaziv vozača te pozitivno utjecali na bolje uvjete vožnje, nagradili prvih 5.000 sudionika sa poklonom od tri litre tekućine za pranje vjetrobranskog stakla prilagođene zimskim uvjetima na cesti.

Ovogodišnjoj akciji pristupilo je 9.632 vozila, ili čak 45,7% više nego tijekom akcije u 2010. kad je sudjelovalo 6.608. Najveće povećanje zabilježeno je kod osobnih automobila, kojih je sudjelovalo 9.445, dok ih je u 2010. bilo 6.343.

Od 9.632 vozila koja su ove godine pristupila akciji, kod njih 4.344 utvrđena je tehnička neispravnost, što čini 45,1 posto. Navedeni udio neispravnih vozila predstavlja smanjenje u odnosu na prošlogodišnju akciju kad je kod 3.559 vozila, odnosno 53,9 posto utvrđena tehnička neispravnost.

Dominantne skupine tehničkih neispravnosti kod osobnih vozila bile su one na uređajima za kočenje (1.866 vozila), uređajima za osvjetljavanje (1.657 vozila), ovjesu i kotačima (938 vozila), motoru (702 vozila), na ispušnom sustavu – EKO testu (652 vozila), te na uređaju za upravljanje (497 vozila).

Najveći broj vozila s utvrđenom tehničkom neispravnošću je upravo onih kod kojih starost iznosi oko 10-11, odnosno proizvedenih 2000. (750) i 2001 (711). Prosječna starost voznog parka za osobna vozila naše zemlje iznosi oko 11 godina. Raspon vozila s utvrđenom tehničkom neispravnošću proteže se od 35 vozila proizvedenih 2011. do jednog proizvedenog 1965. Zanimljivo je kako je u prošlogodišnjoj akciji najviše vozila sa utvrđenom tehničkom neispravnošću bilo staro oko 12-13 godina, odnosno godine proizvodnje 1998. i 1997. dok je raspon bio od dva vozila proizvedena 2009., do jednog proizvedenog 1963.

U sklopu akcije, stanice za tehničke preglede evidentirale su sve vlasnike ili korisnike vozila koji su sudjelovali u akciji i koji su na poklon dobili tekućinu za vjetrobransko staklo, a Hrvatski autoklub naknadno je kontaktirao oko 7% sudionika u akciji provjeravajući stupanj zadovoljstva akcijom. Rezultat ankete pokazuje kako je 96,2% sudionika bilo zadovoljno akcijom a 3,8% nezadovoljno. U sklopu akcije putem stanica za tehnički pregled vozila, autoklubova te policijskih uprava i postaja podijeljeno je 100.000 informativnih brošura o akciji, a vozače su na sudjelovanje pozivali i plakati kojima je akcija najavljena, oglasi u više tiskovina, obavijesti o akciji u sklopu informativne TV-emisije HAK-a „Promet info“, radijske obavijesti tijekom javljanja izvjestitelja HAK-a o stanju u prometu, web-stranice HAK-a i člansko glasilo HAK-a Revija Hrvatskog autokluba kao i brojni mediji koji su popratili konferenciju za medije te se uključili u najavu akcije. U Hrvatskom autoklubu ističu zadovoljstvo ovogodišnjom akcijom, koja je postigla izvrstan rezultat znatno povećavši broj sudionika. Već je akcija provedena u lipnju 2010. bila iznimno uspješna jer je zabilježeno povećanje od oko 21% sudionika u odnosu na akciju iz 2009.

Velikom odazivu vozača doprinijeli su svi sudionici akcije – od stanica za tehničke preglede do medija, procjenjuju u HAK-u, zahvaljujući i intenzivnoj promidžbenoj kampanji, promijenjenom terminu održavanja akcije, poklonu sudionicima te otvorenosti samih vozača na poruke pozivanja i upozorenja. Uslijed pojačanog interesa, po prvi puta otkako se akcija provodi vozači su iskoristili sve stanice za tehnički pregled vozila koje su sudjelovale u akciji.

Kao i ranijih godina, akciji su pristupali većinom vlasnici vozila starijih od pet godina, kojima je istekao garantni rok, i vlasnici koji sami sumnjaju da su njihova vozila potencijalno tehnički neispravna, što je i bio primarni cilj akcije. Pravovremeno otklanjanje neispravnosti je izravan doprinos povećanju sigurnosti cestovnog prometa jer smanjuje broj prometnih nesreća uvjetovanih tehničkom neispravnošću vozila.

Cilj akcije je 10.000 vozila godišnje

U Hrvatskom autoklubu ističu kako i dalje valja težiti većem odazivu vozača jer nije dosegnut deklarirani cilj akcije od 10.000 sudionika, a 9.632 vozila iznosi tek oko 0,48 posto od oko dva milijuna vozila, što je pretpostavljeni ukupni broj vozila u Republici Hrvatskoj.

U Hrvatskom autoklubu naglašavaju veliku razliku između postotka tehnički neispravnih vozila sudionika akcije, 45 posto, i vozila koja pristupaju redovnim tehničkim pregledima, kojih je u 2010. godini bilo 20 posto. Razlika proizlazi iz starosne strukture vozila sudionika akcije kojoj su pristupala pretežno vozila starija od pet godina. Zabrinjavajuće je što je kod većine takvih vozila bilo utvrđeno više različitih tehničkih neispravnosti, odnosno grešaka na različitim uređajima i sklopovima.

Nažalost i ove godine, kao i prethodnih, izostalo je sudjelovanje ostalih kategorija vozila – osim osobnih, posebno teretnih i priključnih vozila većih kategorija koja su većinom u vlasništvu pravnih osoba. Nezadovoljstvo tim segmentom odaziva je veće ima li se u vidu da je potencijalna tehnička neispravnost vozila ovih kategorija posebno pogubna u cestovnom prometu. Stoga je nastojanje oko pojačanog angažmana osoba zaduženih za održavanje voznog parka u pravnim osobama jedna od preporuka koje će Hrvatski autoklub i Centar za vozila Hrvatske uputiti prema Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa.

Poznato je kako je, uz vozače i prometnice, vozilo jedan od tri osnovna čimbenika sigurnosti cestovnog prometa. Tehnička ispravnost velikim dijelom ovisi o načinu na koji se vozači i vlasnici vozila odnose prema vozilima i koliko u njih ulažu, zaključuju u Hrvatskom autoklubu.