Natječaj za radna mjesta

Objavljeno: 7.3.2012.

Hrvatski autoklub je nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga u koju su udruženi autoklubovi te građani, vozači i vlasnici vozila na motorni pogon. Misija Hrvatskog autokluba kao jedinstvene nacionalne udruge zaštita je interesa i zadovoljavanje potreba svojih članova i svih korisnika usluga.

Nudimo mogućnost razvoja karijere u profesionalnom i stručnom okruženju te raspisujemo.

NATJEČAJ

za slijedeće pozicije:



Samostalni suradnik za edukaciju i unapređenje organizacije (m/ž)

Tražimo proaktivnu i samostalnu osobu s iskustvom u području upravljanja ljudskim potencijalima, motiviranu za snažan doprinos razvoju funkcije ljudskih potencijala u HAK-u. Nudimo rad u izazovnom i poticajnom okruženju s izraženom mogućnošću za razvoj i napredovanje.

Ključni zadaci pozicije:

 • Razvoj i unapređivanje procesa vezanih uz ljudske potencijale
 • Provođenje postupaka selekcije i zapošljavanja
 • Izrada i provođenje plana edukacija radnika
 • Organizacijska i stručna podrška u izvođenju različitih aktivnosti vezanih uz područje razvoja ljudskih potencijala
 • Stručno djelovanje u području prometne psihologije

UVJETI

 • VSS – psihologija (VII stupanj obrazovanja tj. magistar struke prema bolonjskom sustavu)
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima upravljanja ljudskim potencijalima
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija
 • Samostalnost, proaktivnost i profesionalnost u radu
 • Izvrsne komunikacijske vještine
 • Izražene organizacijske sposobnosti



Stručni suradnik za marketing (m/ž)

Tražimo odgovornu i samostalnu osobu s iskustvom u području kreiranja i provedbe marketinških kampanja. Nudimo rad u dinamičnom i poticajnom okruženju uz izraženu mogućnost za samostalno djelovanje i stručno usavršavanje.

Ključni zadaci pozicije:

 • Priprema strategije marketinških aktivnosti i istraživanje tržišta
 • Kreiranje plana marketinških aktivnosti
 • Provedba marketinških kampanja
 • Kontinuirani razvoj suradnje s medijima
 • Kontinuirano praćenje i prepoznavanje novih marketinških i komunikacijskih trendova

UVJETI

 • VSS – ekonomski fakultet (VII stupanj obrazovanja tj. magistar struke prema bolonjskom sustavu)
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim poslovima
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija
 • Samostalnost u obavljanju radnih zadataka
 • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Izražene organizacijske sposobnosti



Voditelj Odjela financijske operative i knjigovodstva (m/ž)

Tražimo iskusnu, samostalnu i odgovornu osobu, motiviranu za vođenje računovodstvenog tima. Nudimo rad u profesionalnom i organiziranom radnom okruženju te priliku za stručno usavršavanje.

Ključni zadaci pozicije:

 • Organizacija rada Odjela računovodstva i koordinacija rada s drugim odjelima
 • Praćenje propisa vezanih uz računovodstveno i financijsko poslovanje
 • Izrada financijskih, statističkih, poreznih i svih zakonom propisanih izvještaja
 • Kontrola i nadzor nad kunskim i deviznim plaćanjima obveza
 • Praćenje propisa vezanih uz računovodstvo
 • Uvođenje potrebnih promjena u organizaciju poslovanja računovodstva te u računovodstvene programe

UVJETI

 • VSS – ekonomski fakultet, smjer financije i/ili računovodstvo (VII stupanj obrazovanja tj. magistar struke prema bolonjskom sustavu)
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva (prednost imaju kandidati s više iskustva na poslovima voditelja računovodstva te kandidati s iskustvom u račnovodstvu neprofitnih organizacija)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija
 • Odgovornost i točnost u radu
 • Izražene organizacijske sposobnosti
 • Voditeljske sposobnosti

Vašu pisanu zamolbu pošaljite najkasnije do 21.03.2012. (srijeda) na e-mail u Odjel pravnih i kadrovskih poslova: vesna.javor@hak.hr

ili adresu:

HRVATSKI AUTOKLUB
Zagreb, Avenija Dubrovnik 44,
s naznakom „NATJEČAJ ZA (navesti poziciju)“

Repozitorij