Održana redovita sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 3.4.2012.

U prostorijama Hrvatskog autokluba 30. ožujka održana je redovita sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba. Na sjednici su Predsjednik Hrvatskog autokluba g. Ivo Bikić i glavni tajnik Hrvatskog autokluba g. Zvonko Šmuk Skupštini podnijeli Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Hrvatskog autokluba za 2011., Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog autokluba za 2011., kao i temeljne financijske izvještaje za 2011., te Program rada i Financijski plan Hrvatskog autokluba za 2012. Tijekom sjednice, Nadzorni odbor Hrvatskog autokluba podnio je Skupštini Izvještaj o radu.

Osvrnuvši se na 2011., g. Šmuk je rekao: „negativni trendovi koji proizlaze iz recesije obilježili su i proteklu poslovnu godinu u okruženju u kojem djeluju Hrvatski autoklub i udruženi autoklubovi, no usprkos njima udruga je uspješno i stabilno poslovala“. Hrvatski autoklub ostvario je financijske, stručne i članske obveze na zadovoljstvo članova i korisnika usluga rekao je g. Šmuk i dodao kako je u 2011. nastavljena realizacija ciljeva zacrtanih Strateškim planom HAK-a, koja je otpočela u drugom dijelu 2010. Tijekom godine realizirane su aktivnosti u segmentima osnovnih djelatnosti udruge vozača, osnaživanju članstva, uspostavljanja novog sustava pomoći na cesti orijentacijom na kapacitete HAK-a i udruženih autoklubova te na informatizaciji poslovnih procesa i marketinško-promidžbenim aktivnostima kao i unaprjeđivanju procesa javnih ovlasti koje HAK obnaša.

U svom izlaganju g. Bikić izrazio je zadovoljstvo poslovnom 2011. godinom jer je HAK slijedio zacrtani smjer djelovanja unatoč zbivanjima u okruženju i snaženju konkurencije u osnovnim djelatnostima. Naglasio je zajedničke aktivnosti udruge u kojima je učinjen iskorak, članstvu i tehničkoj pomoći. Investicijama u autoklubove – sufinanciranjem rada i edukacijom osoba na poslovima članstva u 23 udružena autokluba te opremanjem prostora u autoklubovima namijenjenog članovima osnažena je mreža autoklubova. G. Bikić osvrnuo se na pojačani rad na preventivno-edukativnim djelatnostima, posebice oko konceptualizacije i izrade novog Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa te promoviranja akcije Ujedinjenih naroda „Desetljeće sigurnosti“, koju je podržao i predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović.

U 2011. ukupni prihodi Hrvatskog autokluba iznosili su 106,3 milijuna kuna ili 3% manje nego 2010., kad su iznosili 109,9 milijuna kuna, dok su rashodi u 2011. iznosili 100,7 milijuna kuna ili 4% manje nego u 2010., kad su iznosili 104,6 milijuna kuna. Na poslovanje u 2010. utjecali su jednokratni poslovi vezani uz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa i Autoklub Siget, koji su povećali prihode za 6,5 i rashode za 4,4 milijuna kuna.

U 2011. ostvarena je razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 5,6 milijuna kuna koje Hrvatski autoklub, kao neprofitna organizacija, svake godine reinvestira u svoje temeljne djelatnosti – članstvo, opremanje sustava cestovne pomoći i informiranja, svoja osnovna sredstva te ostale aktivnosti sukladno godišnjem programu rada.

U dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom 2011. uloženo je 4,9 milijuna kuna, od čega je najznačajnije ulaganje vezano uz projekt razvoja sustava tehničke pomoći te programskog rješenja za članstvo.

Koncem 2011. u Hrvatskom autoklubu bilo je 170.842 aktivna člana ili za 1,2% manje nego koncem 2010. Na to je najviše utjecala dinamika mladih članova iz programa «Moje prvo članstvo» izravno povezanog sa brojem kandidata za vozače, čiji je broj opao na 25.611 ili za 8,8% u odnosu na 2010.

Tijekom 2011. Hrvatski autoklub proveo je ukupno 65.900 usluga tehničke pomoći, pri čemu su udruženi autoklubovi povećali broj obavljenih usluga za 24% te zabilježili povećanje prihoda za 22%. U sklopu promjene organizacije rada sustava tehničke pomoći pokrenut je proces razvoja i oslanjanja na vlastite kapacitete asocijacije.

U 2011. u Kontakt centru Hrvatskog autokluba obrađeno je oko 480.000 dolaznih poziva. Na 82% poziva odgovoreno je unutar prvih 20 sekundi, a 64% unutar prvih 10 sekundi. Informativni centar Hrvatskog autokluba tijekom godine objavio je više od 20.000 izravnih javljanja ili snimljenih izjava za radio-postaje. U posljednje vrijeme ističe se pojačana prisutnost korištenja modernih tehnologija u pristupanju krajnjih korisnika informacijama, među kojima je i aplikacija za pametne mobitele koju je preuzelo oko 82.000 vozača.

U 2011. uspješno je nakon vanjskog audita potvrđena akreditacija Sektora za vozila – Odjela stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005 koja propisuje zahtjeve za nadzorne ustanove.

Hrvatski autoklub u 2011. obavio je 420 redovitih i izvanrednih stručnih nadzora nad radom autoškola te 347 redovitih i izvanrednih stručnih nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila.

Tijekom 2011. u homologaciji je obrađeno 11.116 predmeta ili 8% više nego 2010. te je izvršeno 57 neposrednih stručnih nadzora nad svim ispitnim mjestima za homologaciju.

U carinskim poslovima tijekom 2011. prikupljeno je 595 vozila ili 9% više nego 2010. te je prodano 377 vozila ili 4% više nego prethodne godine.

U 2011. bilo je 40.780 kandidata koji su položili vozački ispit, ili 5,4% manje nego 2010.