Konsolidacija i virtualizacija informatičkog sustava HAK-a

Natječaj za prikupljanje ponuda

Objavljeno: 11.6.2012.

  1. Dokumentacija za nadmetanje može se podići na adresi naručitelja, od 11. lipnja do 26. lipnja 2012. U vremenu od 9-12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 01/66 11 908. Dokumentacija se može preuzeti i elektronskim putem na Internetskoj adresi:
    http://go.hak.hr/v
  2. Rok za predaju ponuda je 26. lipnja do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
  3. Otvaranje ponuda je javno. Javno otvaranje ponuda održati će se 26. lipnja 2012. u 12:00 sati u prostorijama Hrvatskog autokluba, velika dvorana u prizemlju.