Izrada, personalizacija i kuvertiranje članskih iskaznica

Natječaj za članske iskaznice

Objavljeno: 27.8.2012.

Predmet nabave je izrada, personalizacija i kuvertiranje članskih iskaznica Hrvatskog autokluba, prema troškovniku navedenom u dokumentaciji za nadmetanje.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti elektroničkim putem na adresi http://go.hak.hr/iskaznice ili na adresi naručitelja, od 27. kolovoza 2012. do 6. rujna 2012. u vremenu 9 do 12 sati, uz prethodnu najavu gđi Aleksandri Rubes, telefonom na 01 / 66 11 915 ili e-mailom na arubes@hak.hr.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. rujna 2012. do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda je javno. Javno otvaranje ponuda održati će se 7. rujna 2012. u 12.15 sati u prostorijama Hrvatskog autokluba.

Informacija o provođenju ovog javnog natječaja objavljena je u Jutarnjem listu od 27.8.2012.