Natječaj za odabir revizora financijskih izvještaja

Objavljeno: 29.4.2024.

Hrvatski autoklub raspisuje natječaj za odabir revizora financijskih izvještaja za razdoblje 2024.-2026.
 
Postupak slobodnog nadmetanja objavljen je dana 29. travnja 2024. na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba (www.hak.hr) i ne vodi se prema Zakonu o javnoj nabavi.
 
Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, s naznakom "PONUDA ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – NE OTVARAJ".
 
Cjelovite ponude dostavljaju se poštom ili predaju u Pisarnici u sjedištu Hrvatskog autokluba najkasnije do 17. svibnja 2024. do 12:00 sati. Zakašnjele ponude neće biti razmatrane.
 
Naručitelj zadržava pravo odabira najprihvatljivije ponude, kao i mogućnost neprihvaćanja niti jedne od ponuda i to bez obrazloženja i ikakvih obaveza prema Ponuditeljima. Naručitelj ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem Ponuditelja u postupku nadmetanja.