Zimska oprema u HR i Europi

Objavljeno: 17.11.2010.

Gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila a kako posreduju između automobila i ceste presudne su za sigurnost. Dobro je da u svakom razdoblju godine vozilo ima odgovarajuće gume. Jer, već pri temperaturi zraka nižoj od 7 celzijusovih stupnjeva ljetne gume gube elastičnost, kao i svojstva prijanjanja na podlogu koju imaju u uvjetima za koja su predviđena. Najbolje je, već od mjeseca studenoga, staviti na automobil sve četiri zimske gume, od istog proizvođača, marke i modela i dimenzije koju propisuje proizvođač automobila. Zakoni i propisi glede obvezne zimske opreme su različiti od zemlje do zemlje. U nekim državama obvezna je uporaba određena datumski, a kod drugih je potrebna ili obvezna za trajanja (proglašenja) zimskih uvjeta za vožnju.


Zimska oprema u Hrvatskoj
U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna kad je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Zimsku opremu vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t čine 4 zimska (ili M+S) pneumatika ili 4 ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci za snijeg (u prtljažniku pripremljeni za pogonske kotače).
Zimska oprema vozila iznad 3,5 t zahtijeva zimske pneumatike na pogonskim kotačima ili uporabu lanaca za snijeg na pogonskim kotačima. Kazna za nepoštivanje zakona je 300 kuna (i isključenje iz prometa). Zabrana prometa na određenoj dionici, nastupa proglašavanjem zimskih uvjeta (sukladno članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama- NN 87/08) a odnosi se na vozila na motorni pogon koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretna vozila s priključnim vozilom.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom (na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno) bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. U suprotnom: vozaču prijeti novčana kazna od 700 kuna.
 

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
NN 67/08
VIII. OGRANIČENJE PROMETA Članak 193.
(1) Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
(2) Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.
(5) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka. 

 

Zimska oprema u Europi

 

Austrija
Za vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t zimska oprema obvezna je od 1. 11. do 15. 4. u trenutku zimskih uvjeta za vožnju. Tada je obvezna uporaba zimskih pneumatika s min. dubinom profila 4 mm ili ljetnih pneumatika s minimalnom dubinom profila 4 mm i s lancima za snijeg na pogonskim kotačima.  Za vozila opremljena sa zimskim pneumaticima lanci za snijeg obvezni su kod veće količine snijega i kad to traži prometni znak.
Vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t moraju biti od 15.11. do 15.4. (bez obzira na vremenske uvjete) opremljena sa zimskim pneumaticima na pogonskoj osovini i imati u priboru primjereno velike lance za snijeg za pogonsku osovinu.
Lanci su dopušteni na dionicama s ugaženim snijegom ili zaleđenim kolnikom, a nisu dopušteni na cesti s raskvašenim ili djelomičnim snijegom.
Kazna za nepoštivanje propisa je 35 eura a u slučaju ugroze prometa i do 5000 eura.

Bosna i Hercegovina
U razdoblju od 15. studenoga tekuće do 15. travnja iduće godine, bez obzira na vremenske uvjete, sva motorna vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu i moraju je koristiti u uvjetima kad je snijeg na kolniku ili kad je ugažen ili zaleđen ili kad pada kiša koja se ledi na tlu. Temeljem članka 4. Pravilnika o prometu u zimskim uvjetima (od 2.2.2007).
Za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i nemaju više od 8 sjedala, zimska oprema su:- zimski pneumatici na sva četiri kotača. Zimska guma (pneumatik) na svom boku ima oznake: MS, M+S ili M&S i znak snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm, ili,
- gume s ljetnim profilom čija je dubina gazećeg sloja minimalno 4 mm i u priboru odgovarajući lanci (za montažu na pogonske kotače u vrijeme zimskih uvjeta).
Za vozila najveće dopuštene mase iznad 3.5 tone i autobuse zimske gume moraju biti na pogonskim kotačima, ili gume s ljetnim profilom s dubinom profila najmanje 4 mm i u priboru lanci (koji se postavljaju na pogonske kotače u slučaju zimskih uvjetima) U zimskoj opremi vozila iznad 3,5 tone su i lopata te vreća pijeska od 25 do 50 kg.

Crna Gora

Nema posebnosti glede obveze. No, savjetujemo da tijekom zimskog razdoblja imate primjerenu zimsku opremu

Češka
Od 1. studenoga do 31. ožujka obvezna je zimska oprema na cestama gdje će to biti označeno odgovarajućim znakom. Kazna za neuporabu je 2000 CZK. Zimska oprema je obvezna, bez obzira na vremenske prilike, na autocesti D1, Prag-Brno, na dionici Mirošovice-Kyvalka (21 do 186 km) kao i na brojnim regionalnim i lokalnim cestama (označenim znakom za zimske uvjete). Zimska oprema za vozila do 3,5 tone (najveće dopuštene mase) su 4 zimske (M+S) gume ili 4 ljetne s „profilom“ od najmanje 4 mm dubine. Za vozila s više od 3,5 tone propisane su isto takve gume, no, pogonski kotači moraju biti s gumama, kao i u slučaju ljetnih guma, s najmanje 6 mm dubokim profilom (uz lance za snijeg na pogonskim kotačima s ljetnim gumama). Lanci za snijeg smiju se uporabiti samo na kolnicima potpuno prekrivenim snijegom.

Francuska
Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom kad su oglašeni zimski uvjeti (snijeg na kolniku) ili kad je s prometnim znakom označena obvezna uporaba (npr. lanci).

Italija
Zimska oprema je, zakonski,  propisana na području doline Aosta, gdje je obvezna od 15.10. do 30.4. Na svim ostalim područjima uporaba zimske opreme obvezna je za vrijeme zimskih uvjeta vožnje. Dopuštena je uporaba zimskih pneumatika ili ljetnih pneumatika s lancima za snijeg. Ako krećete na gorske (alpske) ceste savjetujemo da imate u priboru lance za snijeg i lopatu.

Mađarska
U Mađarskoj zimska oprema nije zakonski propisana, no, za jaka snijega ili veće količine snijega obvezna je uporaba lanaca za snijeg na pogonskim kotačima. U takvim slučajevima uporaba lanaca za snijeg zahtijeva se pri prelasku granice.

Makedonija

U Makedoniji je zimska oprema obvezna između 15. studenoga i 15. ožujka.
Zimska oprema motornih vozila do 3,5 t (osim vozila s pogonom na sva četiri kotača) podrazumijeva: 4 zimska pneumatika s najmanje 4 mm profila, ili
- 4 ljetna pneumatika s najmanje 4 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kotačima.
Zimska oprema vozila s pogonom na sva četiri kotača:
- 4 zimska pneumatika s najmanje 6 mm profila, ili 4 ljetna pneumatika s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kotačima.
Zimska oprema vozila iznad 3,5 t: su zimski pneumatici s najmanje 6 mm profila na svim kotačima, ili ljetni pneumatici s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg na pogonskim kotačima. Obvezna je i mala lopata za snijeg.

Njemačka
Zakon iz 2006. kaže da sva vozila u vrijeme zimskih uvjeta (snijega na kolniku, ugaženog ili raskvašenog, poledice) moraju biti opremljena primjerenim pneumaticima -  sva četiri s oznakom M+S ili simbolom snježne pahuljice. Zakon posebno ne traži minimalnu dubinu profila pneumatika, a po njemu ljetne gume s lancima nisu primjerene. Za teretna vozila iznad 3,5t propisana je uporaba zimskih guma na pogonskoj osovini. Kazna za neuporabu zimske opreme je 40 eura, a u slučaju ugrožavanja prometa minimalna je kazna 80 eura. Propisi vrijede jednako za građane Njemačke i građane ostalih zemalja.

Poljska

Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom u vrijeme zimskih uvjeta vožnje, odnosno kad je prometnim znakom označena obvezna uporaba, npr. Znak sa snježnim lancima.

Slovačka

U vrijeme zimskih uvjeta vožnje obvezni su zimski pneumatici (M+S) s minimalnom dubinom profila 3 mm, na svim kotačima. Dopuštena je uporaba ljetnih guma no, s lancima za snijeg u prtljažniku. Za autobuse i teretna vozila zimske gume (s minimalno 3mm dubokim utorima) su obvezne između 15. studenoga (tekuće) i 31. ožujka (iduće godine). Neovisno o zimskim uvjetima!

Slovenija
U Sloveniji je uporaba zimske opreme datumski označena - između 15. studenog i 15. ožujka vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Nju čine 4 zimska pneumatika (označena slovima M+S, snježnom pahuljicom ili oznakom winter) i s minimalnom dubinom profila od 3 mm ili 4 ljetna pneumatika s minimalnom dubinom profila od 3 mm i s pripremljenim lancima za snijeg, u prtljažniku (priboru). Vozila s pogonom na sva četiri kotača moraju imati kod uporabe ljetnih pneumatika lance za snijeg na kotačima na stalno uključenoj pogonskoj osovini.
Vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t, moraju imati zimske pneumatike na pogonskim kotačima ili ako imaju na svim kotačima ljetne pneumatike moraju imati odgovarajuće lance za snijeg (za pogonske kotača) i lopatu u priboru.
Na priobalnom području (područje Kozina-Kastelec-Podgorje) dopuštena je uporaba (i) samo ljetnih pneumatika s minimalnom dubinom profila od 1,6 mm.
Propisana kazna za neodgovarajuću zimsku opremu osobnih vozila je 120 eura, a ako je zbog neadekvatne opreme promet ugrožen, po zakonu se vozač kažnjava sa 400 eura.
Zakon o sigurnosti cestovnog prometa (59. članak) propisuje da u prometu na cestama po Sloveniji smiju voziti strana vozila, koja imaju svu opremu, propisanu u matičnoj zemlji, a po važećoj Međunarodnoj konvenciji o cestovnom prometu.

Zimsku opremu(propisanu za motorna i priključna vozila registrirana u Republici Sloveniji) strana vozila moraju imati za vrijeme zimskih uvjeta.


Srbija
Vozila (domaća i inozemna) moraju biti opremljena zimskom opremom u vremenu između 1. studenoga (tekuće godine) i 1. travnja (iduće godine) a izvan tog razdoblja za zimskih uvjeta na cestama, odnosno kad je prometnim znakom označena obvezna uporaba zimske opreme (npr. lanaca za snijeg).Po odluci Ministarstva infrastrukture, odlaže se (do 1. svibnja 2011.) primjena člana 121. Pravilnika o podjeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uvjetima za vozila u prometu na cestama u dijelu obvezne primjene zimskih pneumatika na sva četiri kotača. Znači, zimsku opremu motornih i priključnih vozila (do 1. 5. 2011.) čine zimski pneumatici (s oznakama: M+S, Snow, Winter) na pogonskim kotačima, odnosno radijalne gume na svim kotačima, ili pneumatici s ljetnim profilom i s lancima za pogonske kotače u priboru. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila još je i lopata.
Na pneumaticima dubina utora gazećeg sloja, po obujmu i širini, mora iznositi najmanje 4mm.

 

Švicarska

Uporaba zimske opreme nije vremenski određena, obvezna je jedino u vrijeme zimskih uvjeta (snijeg na kolniku ili poledica) ili kad je prometnim znakom označeno. Ako je istaknut znak sa lancima za snijeg onda to vrijedi za sva vozila osim onih s pogonom na sva četiri kotača. U slučaju prometne nesreće u zimskim uvjetima lako se krivnja pridoda vozilima bez odgovarajuće zimske opreme. Prije odlaska u Švicarsku, u zimskom razdoblju, informirajte se o vremenskim uvjetima na području cestovnih prijelaza u visokom gorju jer je tamo zimska oprema (npr. lanci za snijeg) obvezna.
Ostale države
U ostalim državama nema većih posebnosti glede uporabe zimske opreme. Na cestama, primjerice, sjevernih evropskih država zimska oprema je određena datumom: u Finskoj, Latviji, Estoniji i Švedskoj - između 1. prosinca i 31. ožujka. 

 

Nikša Bjelajac, dipl. novinar

voditelj Informativnog centra HAK-a