AK Rijeka

Tek svako treće dijete vezano u sjedalici

Objavljeno: 13.3.2013.

Rijetko koji roditelj na odgovarajući način prevozi dijete u vrtić, moglo se zaključiti nakon preventivno-represivne akcije PU primorsko-goranske. Kontroliralo se 13 vrtića na području Primorsko-goranske županije.

U jednoj od kontrola, ispred vrtića na Drenovi, policajcima se priključio i Autoklub Rijeka koji je vozačima dijelio edukativne materijale. U sat vremena policija je roditeljima ispred dječjeg vrtića na Drenovi napisala 12 kazni. Mogla je i puno više. Otprilike svako treće dijete bilo je smješteno u sjedalici i vezano. Djeca su sjedila na prednjim sjedalima. Dvoje čak nije bilo niti vezano. Nekoliko djece sjedilo je na stražnjim sjedalima bez dječje sjedalice, nekoliko je sjedilo u dječjoj sjedalici nevezano. Jedno je dijete stajalo između dva prednja sjedala, jedno je »visjelo« mami nad glavom. Petero djece u vrtić je stiglo dostavnim vozilima koja imaju samo dva prednja sjedala, a jasno je da djeca vrtićke dobi nemaju što tražiti na prednjim sjedalima. Dakle, tih petero roditelja svjesno su izlagali djecu riziku i kršili zakon. Opravdanja su bila »šarena«. Živim tu pored vrtića, dijete se odvezalo pred vrtićem, dijete plače u sjedalici... Većina roditelja koji su kršili propise bili su svjesni da na neadekvatan i opasan način prevoze djecu dok je dio roditelja smatrao da je sramota vrebati i kažnjavati ispred vrtića. Kako se igraju životima svojih najmilijih, nisu razmišljali. Više ih je pekla kazna od 500 kuna. Zanimljivo je bilo vidjeti oca koji je nevezan vozio nevezano dijete na prednjem sjedalu. Dva »zaboravljena« pojasa jednaka su kazni od tisuću kuna. Kako se akcijom željelo utjecati na savjest roditelja, a ne samo kažnjavati, jedna kazna je oproštena. Podsjetimo da je prije mjesec dana Autoklub Rijeka u sklopu šire akcije HAK-a kontrolirao roditeljsku disciplinu ispred dječjeg vrtića na Vežici. Od 24 roditelja tek ih se sedmero na pravilan i siguran način dovozilo dijete u vrtić. HAK je na razini države utvrdio da tek 30 posto vodi računa o sigurnosti djece pri prijevozu automobila. Očito ti rezultati nisu upozorili roditelje.