Objavljeno 6.500 zdravstvenih ustanova na 3.200 lokacija

HAK i HZZO objavili lokacije zdravstvenih ustanova u RH

Objavljeno: 13.3.2013.

Hrvatski autoklub (HAK)i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) danas su na HAK-ovoj interaktivnoj internetskoj karti, putnom planeru i domaćim i inozemnim aplikacijama za pametne telefone objavili 6.500 medicinskih ustanova ugovornih suradnika HZZO-a raspoređenih na 3.200 lokacija. Predstavljanjem javnosti pokrenuli su novu zajedničku online uslugu namijenjenu domaćim građanima, zdravstvenom sustavu i inozemnim turistima.

U HAK-u kao središnjem mjestu informiranja za sve ljude u pokretu, ponosni smo što smo u mogućnosti, ali i svim drugim sugrađanima i turistima ponuditi besplatni, moderan i informativan sadržaj koji dosad nije bio moguć, rekao je g. Zvonko Šmuk, glavni tajnik HAK-a dodavši kako kvalitetna komunikacija i pravovremena informacija danas predstavljaju sve, te su uvjet bez kojeg se ne može funkcionirati.

Ravnatelj HZZO-a prim. Siniša Varga kazao je kako HZZO ima više od 10.000 ugovornih partnera, koji se, kao interesne točke od danas nalaze na interaktivnoj karti Hrvatske.

Ugovorni partneri HZZO-a razvrstani su u devet kategorija: bolnice, domovi zdravlja, hitna pomoć, ordinacije, ljekarne, laboratoriji, njega u kući, zavodi za javno zdravstvo te zdravstvena skrb. Omogućen je interaktivni pregled zdravstvenih ustanova, koje su integrirane s postojećim funkcionalnostima, naglasio je prim. Varga rekavši: prikazom naših partnera na karti osiguranicima omogućujemo bolji uvid u dostupnost zdravstvene zaštite i pružamo im kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu uslugu, a očekivane koristi su za građane ali i djelatnike u zdravstvu i turiste.

Interaktivna internetska karta i putni planer HAK-a, koji su dostupni i putem aplikacija za pametne telefone, omogućuju uvid u najbliže među 627 benzinskih postaja s detaljnim informacijama i aktualnim tipovima i cijenama goriva, sa mogućnošću navigacijskog navođenja korisnika do najbliže benzinske postaje. Sadrže i sveobuhvatan popis oko 32.000 turističkih i korisničkih interesnih točaka u Hrvatskoj (bankomati i poslovnice banaka, prodavaonice, kiosci, pošte, hoteli, hosteli, kampovi, nacionalni parkovi i parkovi prirode, stanice za tehnički pregled, zračne luke i dr.), a za dvadesetak javnih parkirališta i garaža, posebice onih u gradovima na obali i otocima, tu je i pregled broja slobodnih parkirališnih mjesta uživo.

Postojećim interesnim točkama od danas su dodane i one iz zdravstvenog sustava.

Putni planer omogućuje planiranje i odabir najkraće, najbrže, optimalne ili ekonomične rute, odnosno precizniju procjenu putnih troškova i uštede pri upućivanju na zdravstveni pregled, kao i sigurniji prijevoz pacijenata do odredišta uslijed izbjegavanja neasfaltiranih cesta.

Građani će na jednom mjestu moći steći uvid u dostupnost, radno vrijeme i kontaktne podatke najbližeg ugovornog liječnika ili ljekarne. Djelatnici u zdravstvu dodatnu vrijednost imaju u segmentu dostave lijekova, dok će turistima zdravstvene usluge biti dostupnije, naglasio je prim. Varga.

Tijekom suradnje sa HAK-om, HZZO je osigurao podatke o ugovornim zdravstvenim ustanovama te ih povezao sa geografskim podacima odnosno GPS koordinatama. Hrvatski autoklub omogućio je objavu podataka na svojoj internetskoj interaktivnoj karti pruživši izravnu informatičku potporu u procesu geolociranja.

Posebno nam je drago što u ovom projektu HZZO partnerski surađuje sa udrugom građana, HAK-om, a ima i potporu tvrtke Mireo, pružatelja kartografskih usluga ove internetske karte koji će podatke publicirati i na svojim navigacijskim uređajima, zaključio je prim. Varga.

HAK-ova interaktivna karta Republike Hrvatske, pokrenuta 2007. i temeljito obnovljena 2010., omogućuje izrade i dijeljenje itinerara putovanja te personalizirano pretraživanje niza pratećih sadržaja. Izazvala je veliku pozornost i pohvale stručne i šire javnosti kao i medija.

G. Goran Baotić iz HAK-a kazao je kako je objavom besplatnih iPhone i Android aplikacija za pametne mobitele 2011., HAK ponudio vozačima najpotrebnije putne servisne informacije kao što je izvješće o stanju na cestama, slike uživo s HAK-ovih kamera, ali i pristup interaktivnoj internetskoj karti i putnom planeru. Aplikacije su korisnici odmah ocijenili kao odlične a značajno su nadograđene 2012. i među najpopularnijim su domaćim aplikacijama, sa 221.220 korisnika, rekao je g. Baotić.

Kako Hrvatsku godišnje posjeti oko 11 milijuna turista, a 90% njih u našu zemlju dolazi cestovnim prometom, u kolovozu 2012. HAK je pokrenuo i besplatnu višejezičnu verziju aplikacije za pametne telefone, nazvanu „Croatia Traffic Info“. Namijenjena je stranim turistima, na engleskom, njemačkom, talijanskom te za turiste iz regije i na hrvatskom jeziku, a nudi sve funkcionalnosti domaće aplikacije koje bi mogle biti korisne stranim turistima-vozačima, rekao je g. Baotić.

Gđa. Leila Krešić-Jurić, direktorica Sektora za turizam Hrvatske gospodarske komore pohvalila je projekt ocijenivši ga kao odličnu platformu za komuniciranje medicinskih lokacija i kontakt-informacija krajnjim korisnicima koji mogu biti i inozemni turisti. Prepoznajemo značaj za razvoj medicinskog turizma Hrvatske čiji potencijal rasta dobiva na važnosti ulaskom naše zemlje u Europsku uniju, a moguće su koristi u segmentu produljenja trajanja turističke sezone, kazala je gđa Krešić-Jurić.

Na konferenciji je naglašeno kako će tijekom proljeća biti objavljeno dodatnih 6.000 ugovornih partnera – specijalističkih ordinacija, dok će se ovi podaci koristiti i u razvoju projekta CHBIS – sustava poslovne inteligencije hrvatskog zdravstvenog sustava, koji razvijaju HZZO i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, čiji su predstavnici bili prisutni na konferenciji.