Održana redovita sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 29.3.2013.

U prostorijama Hrvatskog autokluba 28. ožujka održana je redovita sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba. Na sjednici su Predsjednik Hrvatskog autokluba g. Slavko Tušek i glavni tajnik Hrvatskog autokluba g. Zvonko Šmuk Skupštini podnijeli Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Hrvatskog autokluba za 2012., Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog autokluba za 2012., kao i temeljne financijske izvještaje za 2011., te Program rada i Financijski plan Hrvatskog autokluba za 2013. Tijekom sjednice, Nadzorni odbor Hrvatskog autokluba podnio je Skupštini Izvještaj o radu.

U svom uvodnom izlaganju g. Tušek podsjetio je kako je koncem svibnja 2012. održana izborna sjednica Skupštine na kojoj su izabrana nova tijela upravljanja udrugom. „Najznačajnija aktivnost u proteklom razdoblju bila je na izradi novog Statuta. Sastavljen je nacrt novog dokumenta te je pokrenuta javna rasprava“ kazao je g. Tušek i dodao kako su u proteklom razdoblju održana dva kolegija tajnika udruženih autoklubova te naglasio međunarodne aktivnosti Hrvatskog autokluba. „Osim godišnje konferencije i Skupštine FIA-e u kojoj smo sudjelovali, HAK je bio domaćin međunarodnog natjecanja mehaničara u Šibeniku te radionice za srednji menadžment nacionalnih autoklubova u Zagrebu“, rekao je Predsjednik Hrvatskog autokluba.

G. Tušek izrazio je zadovoljstvo ostvarenom razinom suradnje s ministarstvima i državnim institucijama, istaknuvši posjet Predsjednika Sabora g. Borisa Šprema povodom Dana HAK-a, posjet Prvog potpredsjednika Vlade g. Čačića povodom obilježavanja 20. godišnjice provedbe vozačkih ispita te radni sastanak sa zamjenicima ministara unutarnjih poslova, prometa i zaštite okoliša, kao i Vladi predložene nove projekte izdavanja vozačkih dozvola i žurne helikopterske medicinske pomoći.

U 2012. HAK je pokrenuo dva nova preventivno-edukativna programa, 'Vidi i klikni' namijenjen djeci te simulator prevrtanja za korištenje sigurnosnog pojasa“ istaknuo je g. Tušek i zaključio kako je osim toga nastavljen i proces osnaživanja udruženih autoklubova.

Osvrnuvši se na 2012., g. Šmuk je rekao: „poslovno okruženje obilježila je globalna i nacionalna gospodarska kriza, agresivna konkurencija te zbivanja u vlastitom okruženju, no usprkos tome udruga je uspješno i stabilno poslovala“.

Hrvatski autoklub nastavio je realizaciju ciljeva zacrtanih Strateškim planom HAK-a te ostvario je financijske, stručne i članske obveze na zadovoljstvo članova i korisnika usluga rekao je g. Šmuk i dodao kako su tijekom 2012. realizirane aktivnosti u segmentima osnovnih djelatnosti udruge vozača, osnaživanju članstva i sustava pomoći na cesti orijentacijom na vlastite kapacitete te na informatizaciji poslovnih procesa i marketinško-promidžbenim aktivnostima kao i unaprjeđivanju procesa javnih ovlasti koje HAK obnaša.

Koncem 2012. u Hrvatskom autoklubu bilo je 170.783 aktivna člana pri čemu je broj članova sa plaćenom članarinom narastao za 1,6 posto, na 147.597 članova. Nastavljen je pad broja mladih članova iz programa «Moje prvo članstvo» izravno povezanog sa brojem kandidata za vozače, čiji je broj opao na 23.186 ili za 9,5 posto u odnosu na 2011.

Tijekom 2012. Hrvatski autoklub proveo je ukupno 50.679 usluga tehničke pomoći, pri čemu udruženi autoklubovi obavljaju 64 posto usluga uklanjanja i prijevoza vozila, što je povećanje u odnosu na 2011.

U 2012. uspješno je nakon vanjskog audita potvrđena akreditacija Sektora za vozila – Odjela stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005 koja propisuje zahtjeve za nadzorne ustanove.

Hrvatski autoklub u 2012. obavio je 414 redovitih i izvanrednih stručnih nadzora nad radom autoškola te 384 redovitih i izvanrednih stručnih nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila. Tijekom 2012. u homologaciji je obrađeno 12.997 predmeta te je izvršeno 58 neposrednih stručnih nadzora nad svim ispitnim mjestima za homologaciju. U carinskim poslovima u 2012. prikupljeno je 638 vozila te je prodano 383 vozila. U 2012. bilo je 39.933 kandidata koji su položili vozački ispit, ili 2 posto manje nego 2011.

U 2012. ukupni prihodi Hrvatskog autokluba iznosili su 105,3 milijuna kuna a ukupni rashodi 99,5 milijuna kuna. „U udružene autoklubove u 2012. uloženo je ukupno 11,6 milijuna kuna“, rekao je g. Šmuk. U dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom 2012. uloženo je 3,2 milijuna kuna, od čega je najznačajniji nastavak ulaganja u daljnji razvoj sustava tehničke pomoći na cesti, ulaganja u informatizaciju te u sustav sigurnosti u prometu i preventivno-edukativne djelatnosti.

U 2012. ostvarena je razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 5,8 milijuna kuna koje Hrvatski autoklub, kao neprofitna udruga, svake godine reinvestira u svoje temeljne djelatnosti – članstvo, opremanje sustava cestovne pomoći i informiranja, svoja osnovna sredstva te ostale aktivnosti sukladno godišnjem programu rada.