26. srpnja 2013. s početkom u 18.00 sati

Poziv na Zbor članova AK Sesvete

Objavljeno: 15.7.2013.

Saziva se Zbor članova Autokluba „Sesvete“ iz Sesveta, Ninska 11/c, koji će se održati dana 26. srpnja 2013. godine, s početkom u 18.00 sati u dvorani u sjedištu Hrvatskog autokluba, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44.

Za Zbor članova predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Izbor radnog predsjedništva Zbora članova,
  2. Donošenje Poslovnika o radu Zbora članova,
  3. Izbor radnih tijela Zbora članova: Verifikacijske komisije, Kandidacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
  4. Izvještaj Verifikacijske komisije,
  5. Prijedlog kandidata Kandidacijske komisije za Skupštinu AK-a,
  6. Izbor Skupštine AK-a za mandatno razdoblje od 2013. do 2017. godine.

Članstvo u Autoklubu “Sesvete” dokazuje se važećom članskom iskaznicom i identifikacijskom ispravom i biti će provjereno pri dolasku člana na Zbor članova. Pravo odlučivanja na zakazanom Zboru članova imaju isključivo osobe koje pri dolasku na Zbor članova ispune obrazac pristupnice i predoče nadležnoj službi Hrvatskog autokluba važeće citirane dokumente.

Kandidirati se za člana Skupštine AK “Sesvete” može član koji je ispunio uvjet kontinuiranog članstva u AK “Sesvete” od najmanje dvije godine, koji osobno potpiše izjavu da prihvaća kandidaturu.

Članovi se pozivaju da dođu na mjesto održavanja Zbora članova sat vremena prije zakazanog početka Zbora, poradi provjere članstva sudionika Zbora. U slučaju velikog odaziva članstva, početak rada Zbora članova AK “Sesvete” odložit će se sve dok se ne dovrši provjera članstva svih članova kluba koji su se odazvali ovome pozivu i imaju pravo sudjelovanja u radu Zbora članova.

Članovi se obavještavaju kako se Poslovnik o radu Zbora članova nalazi na internetskoj stranici Hrvatskog autokluba www.hak.hr a može se preuzeti u Sektoru članstva i autoklubova Hrvatskog autokluba. Ovaj poziv i Poslovnik o radu Zbora članova upućeni su i za objavu na oglasnoj ploči AK “Sesvete”.

Javni poziv članovima za predmetni Zbor članova AK Sesvete objavljen je u Večernjem i Jutarnjem listu. Poslovnik o radu Zbora članova AK Sesvete, kao i poziv s dnevnim redom, može se preuzeti iz repozitorija ispod.