Dvanaest novih teretnih vozila

Natječaj za nabavu vozila tehničke pomoći

Objavljeno: 31.7.2013.

Za potrebe uklanjanja i prijevoza oštećenih vozila ili vozila u kvaru, Hrvatski autoklub nabavlja dvanaest novih teretnih automobila (u daljnjem tekstu Vozila). Vozila su razvrstana u dvije grupe:

  • Grupa 1: četiri Vozila najveće dopuštene mase do 12 tona
  • Grupa 2: osam Vozila najveće dopuštene mase do 7,5 tona

Postupak slobodnog nadmetanja objavljen je dana 31.7.2013. na službenim stranicama Hrvatskog autokluba www.hak.hr i ne vodi se prema Zakonu o javnoj nabavi.

Svoje kompletne ponude možete dostaviti najkasnije do 17.9.2013. do 12:00 sati u urudžbeni zapisnik sjedišta Hrvatskog autokluba. Zakašnjele ponude neće biti razmatrane.

Ponuditelji koji ispune sve formalne uvjete nadmetanja bit će pozvani da svoju ponudu dodatno prezentiraju (PowerPoint prezentacija) dana 18.9.2013. Predviđeno vrijeme za prezentaciju je 45 minuta.

Predmet nabave razvrstan je u dvije grupe, Ponuditelji mogu ponuditi jednu ili obje grupe nabave. Za svaku pojedinu grupu nabave odabrat će se najpovoljnija ponuda.

Naručitelj zadržava pravo odabira najprihvatljivije ponude ili ponuda, kao i mogućnost neprihvaćanja niti jedne od ponuda i to bez obrazloženja i ikakvih obaveza prema Ponuditeljima. Naručitelj ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem Ponuditelja u postupku nadmetanja

VAŽNO: Ukoliko je isti Ponuditelj u mogućnosti ponuditi vozila i EURO5 i EURO6 norme, može dostaviti dvije odvojene ponude za predmet nabave!

Zainteresirani ponuđači natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti s web-stranica HAK-a nakon postupka prijave ponuđača.