Otvara se nova dionica autoceste

Objavljeno: 19.12.2013.

Autocesta A1 došla je, konačno, u dolinu Neretve. Naplatne kućice u Karamatićima i Čarapinama (GP s BiH, Nova Sela/Bijača) svojevrsna južna vrata autocestovne mreže Europe, službeno prva vozila primaju u petak 20. prosinca 2013.

Riječ je o tri međusobno povezane dionice: Vrgorac-čvor Ploče, čvor Ploče-Karamatići, te čvor Ploče-granica s BiH na Novim Selima.

S tunelima “Šubir“, “Puljani“, “Kobiljača“ i “Mali Prolog“ na spojnoj cesti, te vijaduktima Veliki Prolog, Otrić Seoci, Brečići-Struga i Kula, tih dvadesetak kilometara, skratit će putovanje od juga prema sjeveru i obrnuto za šezdesetak minuta.

Od Vrgorca, preko usjeka i vijadukata, do sedamnaest kilometara udaljenog zaseoka Čarapine, a zatim na Karamatiće, gdje od naplatne kućice Dalmatinu smjenjuje pet kilometara duga brza cesta do čvora Čeveljuša, na ulazu u Ploče.