Easy Italia 039 039 039

Telefonska linija za pomoć turistima u posjetu Italiji

Objavljeno: 3.12.2010.

Ova nova usluga na sedam jezika, sedam dana u tjednu od 9.00h do 22.00h realizirana je na inicijativu Ministarstva turizma Italije. Easy Italia (tel.039 039 039) pruža informacije I pomoć turistima u posjeti Italiji.

Na pozive turista će se odgovarati na sedam jezika (talijanski, engleski, francuski, njemački, španjolski, ruski, kineski), a pozivi će se naplaćivati po međugradskoj tarifi za fiksnu mrežu ili u skladu s tarifom mobilnog operatora.

Osim telefonom, turisti mogu informacije zatražiti i internetom, popunjavanjem e-mail formulara objavljenoga na ovih sedam jezika, klikom na e-mail formu.

Turistima će se pružati korisne I ažurne informacije o mogućnostima zabave, javnog prijevoza I dolaska do talijanskih destinacija. Turisti će također biti obaviješteni I o svojim pravima u slučaju problema uzrokovanih lošom uslugom ili uslugom koja nije u skladu sa zakonom. Easy Italia telefonski operatori mogu poduzeti odgovarajuće aktivnosti u slučaju da turisti imaju jezičnih poteškoća u sporazumijevanju. Posebna se pažnja obraća potrebama invalidnih osoba.

Komplicirane će zahtjeve rješavati posebni operatori u pozadinskom uredu koji će uzvratnim pozivom turistima pružati potrebne informacije.