Održana redovita sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 31.3.2014.

U prostorijama Hrvatskog autokluba 28. ožujka održana je redovita sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba.

Na sjednici su članovi Skupštine usvojili Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Hrvatskog autokluba za 2013., Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog autokluba za 2013., kao i temeljne financijske izvještaje za 2013., te Program rada i Financijski plan Hrvatskog autokluba za 2014.

Iz godišnjeg izvješća vidljivo je kako je Hrvatski autoklub nastavio s realizacijom zacrtanih ciljeva unatoč poslovnom okruženju te je uspješno i stabilno poslovao i ispunjavao financijske, stručne i društvene obveze na zadovoljstvo članova i korisnika usluga. U 2013. tako su realizirane aktivnosti na osnaživanju članstva i sustava pomoći na cesti orijentacijom na vlastite kapacitete te na informatizaciji poslovnih procesa i preventivnim i promidžbenim aktivnostima kao i unaprjeđivanju procesa javnih ovlasti koje Hrvatski autoklub obnaša.

Koncem 2013. u Hrvatskom autoklubu bilo je 169.894 aktivnih članova pri čemu je redovnih članova sa plaćenom članarinom bilo 147.694, što je na istoj razini kao 2012. s tendencijom porasta, dok je mladih članova iz programa «Moje prvo članstvo» bilo 22.200.

Tijekom 2013. Hrvatski autoklub pružio je ukupno 50.229 usluga tehničke pomoći, pri čemu udruženi autoklubovi obavljaju 64 posto usluga uklanjanja i prijevoza vozila, što je porast u odnosu na prethodnu godinu.

Hrvatski autoklub u 2013. unaprijedio je i razvio poslove javnih ovlasti – stručnog nadzora nad radom autoškola, stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled, homologaciji, carinskim poslovima, provedbe vozačkih ispita te informiranja o stanju u cestovnom prometu.

U 2013. ukupni prihodi Hrvatskog autokluba iznosili su 109,8 milijuna kuna a ukupni rashodi 97,4 milijuna kuna, a razliku između prihoda i rashoda Hrvatski autoklub, kao neprofitna udruga, i ove godine reinvestira u svoje temeljne djelatnosti – članstvo, opremanje sustava cestovne pomoći i informiranja, svoja osnovna sredstva te ostale aktivnosti sukladno godišnjem programu rada.