Pet novih teretnih vozila

Natječaj za nabavu vozila tehničke pomoći

Objavljeno: 3.6.2014.

Za potrebe uklanjanja i prijevoza oštećenih vozila ili vozila u kvaru, Hrvatski autoklub nabavlja pet novih teretnih automobila (u daljnjem tekstu Vozila).

Vozila su razvrstana u dvije grupe:

  • Grupa 1: jedno Vozilo najveće dopuštene mase do 12 tona
  • Grupa 2: četiri Vozila najveće dopuštene mase do 7,5 tona

Postupak slobodnog nadmetanja objavljen je dana 2.6.2014. na službenim stranicama Hrvatskog autokluba www.hak.hr i ne vodi se prema Zakonu o javnoj nabavi.

Svoje kompletne ponude možete dostaviti najkasnije do 16.6.2014. do 12:00 satiu urudžbeni zapisnik sjedišta Hrvatskog autokluba. Zakašnjele ponude neće biti razmatrane.

Ponuditelji koji ispune sve formalne uvjete nadmetanja bit će pozvani da svoju ponudu dodatno prezentiraju (PowerPoint prezentacija) dana 17.6.2014. Predviđeno vrijeme za prezentaciju je 45 minuta.

Predmet nabave je, radi lakšeg uspoređivanja, razvrstan u dvije grupe. Ponuditelji mogu ponuditi jednu ili obje grupe nabave. Ukoliko Ponuditelj unutar iste grupe može ponuditi više različitih tipova vozila, slobodan je učiniti isto. Naručitelj zadržava pravo da unutar jedne grupe odabere vozila različitih ponuđača.

Naručitelj zadržava pravo odabira najprihvatljivije ponude ili ponuda, kao i mogućnost neprihvaćanja niti jedne od ponuda i to bez obrazloženja i ikakvih obaveza prema Ponuditeljima. Naručitelj ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem Ponuditelja u postupku nadmetanja

Zainteresirani ponuđači natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti s web-stranica HAK-a nakon postupka prijave ponuđača.