Javni poziv na iskaz interesa za preuzimanje poslova uklanjanja teretnih automobila, tegljača i autobusa

Objavljeno: 13.6.2014.

Iz razloga osiguranja uklanjanja vozila u kvaru, te oštećenih i napuštenih vozila sa javnih cesta, ulica u naselju i nerazvrstanih cesta na kojima se odvija promet, HAK-USLUGE d.o.o., Kutina, Vinkovačka 3, OIB: 27985234094, objavljuje:

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA

za preuzimanje poslova uklanjanja teretnih automobila, tegljača i autobusa.

Detaljnu dokumentaciju predmetnog javnog poziva možete preuzeti u prilogu ispod. 

Repozitorij