Natječaj za nabavku opreme za radionice

Objavljeno: 3.6.2014.

Predmet nabave:

Za potrebe podizanja razine kvalitete u radionicama autoklubova ili trgovačkih društava u isključivom  vlasništvu autoklubova, Hrvatski autoklub nabavlja petnaest kompleta opreme razvrstane u tri grupe:

Grupa 1:
1a - petnaest vulkanizerskih uređaja za montažu guma („montirka“) i
1b - petnaest uređaja za balansiranje kotača („balansirka“)

Grupa 2:  petnaest dijagnostičkih uređaja

Grupa 3:  petnaest uređaja za kontrolu svjetala („regloskop“)

Rok za dostavu ponuda: 31. srpnja 2014. do 12:00 sati

 

Zainteresirani ponuđači natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti s web-stranica HAK-a nakon postupka prijave ponuđača.