Osposobljavanje za A1, A2, A, B i BE kategorije

Predstavljen novi Priručnik za osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita - "Postani vozač"

Objavljeno: 15.10.2014.

U prostorijama Hrvatskog autokluba u Zagrebu stručnim djelatnicima autoškola, predstavnicima nadležnih institucija, gostima i medijima predstavljen je novi Priručnik za osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita A1, A2, A, B i BE kategorije vozila – „POSTANI VOZAČ“.

U ime Hrvatskog autokluba kao izdavača, okupljenima se obratio Predsjednik Hrvatskog autokluba g. Slavko Tušek. G. Tušek istaknuo je poboljšanje stanja sigurnosti u cestovnom prometu od 1990., kad je na našim cestama poginulo 1360 osoba do 2013. kad je poginulo 367, a posebice naglasio pozitivne trendove kod mladih vozača.

„U posljednjih pet godina broj prometnih nesreća koje su skrivili mladi vozači u nas smanjio se za 52 posto, a u njima je poginulo 63 posto manje osoba“ kazao je Predsjednik Hrvatskog autokluba i naglasio kako ti pokazatelji nesporno upućuju na značajan doprinos Hrvatskog autokluba i poslova koje obavlja u poboljšanju sigurnosti cestovnog prometa.

„Sve postignuto rezultat je dobre suradnje sa Ministarstvom unutarnjih poslova, drugim državnim tijelima, znanstvenim institucijama, organizacijama i autoškolama“ rekao je g. Tušek i dodao: „krajnji cilj je zajedničkim djelovanjem svih društvenih subjekata ostvariti smanjenje broja poginulih na našim cestama od 50 posto do 2020., što je zacrtano Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske“.

„Nakon takvih statističkih podataka“, završio je Predsjednik Hrvatskog autokluba g. Slavko Tušek, „vidljiva je opravdanost odluke Vlade Republike Hrvatske iz 1992. da poslove provođenja vozačkih ispita povjeri stručnoj organizaciji“.

Priručnik je predstavio koautor i urednik dr. sc. Sinan Alispahić, istaknuvši kako je Priručnik ponajprije namijenjen osobama koje se osposobljavaju za vozače i polažu vozački ispit, predavačima nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila u autoškolama te svim stručnim djelatnicima autoškola koji sudjeluju u procesu osposobljavanja vozača. „Priručnik će sa sigurnošću naći svoje mjesto u srednjim i strukovnim školama kao i kod vozača koji već posjeduju vozačku dozvolu u svrhu osvježavanja i proširivanja znanja iz područja prometnih propisa“, kazao je dr. sc. Alispahić.

U ime koautora okupljenima se obratio prof. dr. sc. Hrvoje Baričević, redoviti profesor na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a u ime recenzenata prof. dr. sc. Milan Matijević, redoviti profesor na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. Baričević kazao je kako je teorijska priprema budućih vozača kompleksna, što je vidljivo iz novog Priručnika, čija koncepcija, strukturirana uravnoteženost i aktualnost, uz suvremene metode transfera znanja širokoj populaciji predstavlja snažan doprinos prometnoj kulturi. „Ovaj Priručnik upotrebljiv je i na postojećoj vozačkoj populaciji koja vrlo često nema znanja i informacije koja kandidati za vozače imaju, a posebno je upotrebljiv na profesionalne vozače koje direktive EU obvezuju na periodičku provjeru znanja“, kazao je prof. Baričević.

Procijenivši kako će u sljedećih deset godina na našim cestama biti oko 350.000 novih vozača, prof. Matijević kazao je kako je upravljanje automobilom važna kompetencija za obavljanje mnogih poslova te nije svejedno na koji način tako velika populacija hrvatskih građana stječe vozačke kompetencije. „Priručnik je didaktički, pedagoški, andragoški važna karika u stjecanju prometne kulture i vozačke kompetencije. Pedagoški-andragoški on implicira stavove i sustav vrednota o kojima ovisi sigurna vožnja i sigurnost svih sudionika cestovnog prometa“, rekao je prof. Matijević i dodao kako će didaktičko i pedagoško vođenje koje je ugrađeno u tekst pomoći u stjecanju stvarnih operativnih znanja i kritičkog mišljenja. „Vrlo je važno da Priručnik u cjelini zadovoljava program obrazovnog područja, a da je metodički prilagođen novim generacijama tek punoljetnih mladih ljudi koje neki nazivaju net generacijama te da je složena tematika prezentirana jednostavno i sustavno“ istaknuo je prof. Matijević.

Sadržaji u Priručniku odgovaraju Planu i okvirnom programu osposobljavanja kandidata za vozače, odnosno Programu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, te su obogaćeni i oplemenjeni raznim prometnim situacijama iz prakse. Korišten je novi koncept Priručnika s problemskim pristupom, pri čemu pitanja na početku sadržaja izravno čitatelja uvode u problem, što ga potiče na razmišljanje i za kraće vrijeme stjecanje potrebnog znanja i razumijevanja sadržaja.

Dr. sc. Alispahić je istaknuo kako je Priručnik na 222 stranice strukturiran je po cjelinama u 13 poglavlja koja prate sadržaje Programa vozačkog ispita te je u pisanju teksta Priručnika korišten problemski pristup uz navođenje konkretnih primjera tako da potiče čitatelja na razmišljanje, iznalaženje rješenja i postupanje u skladu s Prometnim propisima i sigurnosnim pravilima. Priručnik je obogaćen s više od 660 fotografija i 115 crteža i ilustracija, koje prate tekstualni sadržaj pojedinog poglavlja, što ga čini zanimljivijim i atraktivnijim. Na jednostavan i pristupačan način budućim novim vozačima jasno i zorno predočava različite prometne situacije.

Suvremeni didaktički, metodički i pedagoški standardi pomažu čitatelju u učenju i čine Priručnik osobito pristupačnim i jednostavnim za korištenje. Misaono se čitatelja vodi kroz sadržaje, tražeći od njega da razmišlja, uspoređuje, analizira, rješava, povezuje i vrednuje stvarne probleme iz cestovnog prometa. Pri tome se u obzir uzima važna činjenica da su korisnici priručnika u 85 posto slučajeva osobe do 24 godine starosti – odnosno skupina mladih vozača, a među njima je više od 60 posto 18-godišnjaka i 19-godišnjaka.

Priručnik je didaktički oblikovan tako da omogućuje čitatelju stjecanje navika ponašanja i prometne kulture, koje impliciraju sustav vrednota novih vozača o kojima ovisi sigurna vožnja.  Pedagoški savjeti i poruke istaknuti su u obliku „zapamti“, njih ukupno 46, te u obliku „pazi“, ukupno 45, predstavljaju smjernice za pomoć u odgoju i pripremi novih vozača za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu te stjecanje kompetencija važnih za postati vozač.

Pristup izradi i oblikovanju Priručnika omogućuje čitatelju stjecanje i primjenu stvarnih i operativnih znanja i kritičkog mišljenja, što je vrlo korisno za nove vozače.

Upozorenja na posljedice o nepoštivanju prometnih i sigurnosnih pravila doprinosi kod čitatelja razvijanju odgovornosti i formiranju stavova koji utječu na ponašanje novih mladh vozača i usvajanje navika sigurnog ponašanja, a time i povećanje razine prometne kulture i bolje sigurnosti na cestama.

Sadržaji priručnika „POSTANI VOZAČ“ usklađeni su s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i provedbenim propisima donesenim na temelju tog Zakona.