Održana redovita sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 22.4.2015.

U prostorijama Hrvatskog autokluba 16. travnja održana je redovita sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba.

Na sjednici su članovi Skupštine usvojili Izvješće o izvršenju Programa rada Hrvatskog autokluba za 2014., Izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog autokluba za 2014., kao i temeljna financijska izvješća za 2014., te Program rada i Financijski plan Hrvatskog autokluba za 2015.

Tijekom sjednice, prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskog autokluba za 2014. te usvojeno Izvješće o izvršenju Strateškog plana dugoročnog razvoja Hrvatskog autokluba za razdoblje 2010.-2014. Ujedno je donesen novi Strateški plan razvoja Hrvatskog autokluba za razdoblje 2015.-2019., donesen je i novi Statut Hrvatskog autokluba te je donesena odluka o prodaji poslovne zgrade Hrvatskog autokluba na adresi Zagreb, Siget 17 Autoklubu Siget.

Iz godišnjeg izvješća vidljivo je kako je Hrvatski autoklub nastavio s realizacijom zacrtanih ciljeva te je uspješno i stabilno poslovao i ispunjavao financijske, organizacijske, stručne i društvene obveze na zadovoljstvo članova i korisnika usluga unatoč specifičnoj poslovnoj godini i okruženju. U 2014. realizirana su izuzetno velika ulaganja u sustav pomoći na cesti Hrvatskog autokluba i udruženih autoklubova kao nastavak orijentacije na vlastite kapacitete i osnaživanje udruženih autoklubova. Nadalje, nastavljen je razvoj sustava članstva, preventivnih i promidžbenih aktivnosti te unaprjeđivanje procesa javnih ovlasti koje Hrvatski autoklub obnaša.

Iznimni rezultati nadilaze okvire protekle godine jer će se pozitivno reflektirati i na nadolazeće razdoblje. Samo tijekom 2014. u temeljne djelatnosti udruženih autoklubova uloženo je više od 20,4 milijuna kuna, a iznosi ulaganja tijekom provedbe Strateškog plana razvoja u prethodnom razdoblju ukupno su veći od 47,5 milijuna kuna što je nezabilježeno u povijesti udruge. Ulaganjem je podignuta razina materijalno-tehničke osnove u djelatnosti pomoći na cesti, nabavom novih vozila i alata te opremanjem radionica.

U području prometnih preventivno-edukativnih djelatnosti, Hrvatski autoklub i udruženi autoklubovi imali su zapaženu i nezamjenjivu ulogu s obzirom da u Republici Hrvatskoj, osim MUP-a, jedino Hrvatski autoklub sustavno ulaže stručno znanje i velika sredstva.

Članstvo Hrvatskog autokluba je i tijekom 2014. zadržano na razini od približno 170.000 članova, sa pokrenutim aktivnostima na razini cijele asocijacije za povećanje njihovog broja.

Pozicija Hrvatskog autokluba osnažena je i u području međunarodne suradnje, posebice u bilateralnim odnosima s nacionalnim autoklubovima.

Tijela upravljanja Hrvatskim autoklubom nizom odluka donesenim tijekom 2014. stvorila su preduvjete za donošenje i upisivanje novog, modernog Statuta Hrvatskog autokluba, usklađenog s novim Zakonom o udrugama i Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, u Registar udruga Republike Hrvatske.

Usvajanjem novog Strateškog plana razvoja zadržava se usmjerenost asocijacije na planirana ulaganja u temeljene djelatnosti s posebnim fokusom na članstvo i razvijanje gospodarskih djelatnosti.