Stručni skup „Učinkovite kombinacije održive mobilnosti“

Objavljeno: 22.9.2015.

Hrvatski autoklub i Grad Zagreb u Europskom tjednu mobilnosti organizirali su, 22.rujna,  stručni skup u prostorijama Hrvatskog autokluba u Zagrebu pod motom „Učinkovite kombinacije održive mobilnosti“.

Počevši od 2002. godine, Europski tjedan mobilnosti (European Mobility Week) organizira se od 16. do 22. rujna i posvećen je održivom kretanju / mobilnosti. Europski tjedan mobilnosti manifestacija je u organizaciji Europske unije s ciljem da se potakne javna svijest i aktivnosti građana protiv zagađenja okoliša uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a samim time i poboljša kvaliteta života građana europskih gradova. Na poseban način se potiču mjere usmjerene smanjenju zagađenja okoliša, promoviranju sredstva javnog prijevoza i alternativnih modela kretanja i prijevoza u gradovima. O važnosti i veličini ove manifestacije u europskim razmjerima najbolje svjedoči činjenica da je u obilježavanje ove manifestacije danas aktivno uključeno više od 2000 europskih gradova.

Europski tjedan mobilnosti pruža mogućnost i predstavlja platformu za lokalne vlasti, kao i sudionike civilnog društva da promoviraju postojeće politike, inicijative i najbolje prakse vezane uz održivo kretanje u urbanim sredinama, doprinesu podizanju svijesti građana o štetnom utjecaju koji postojeći trendovi kretanja u urbanim sredinama imaju po okoliš i kvalitetu života, uspostave partnerstvo sa lokalnim dionicima, budu dio europske kampanje dijeleći zajedničke ciljeve i identitet sa ostalim europskim gradovima, da naglase svoju opredijeljenost i usmjerenost politici održivog kretanja te pokrenu nove dugoročne mjere i politike.

Stručni skup je u uvodu pozdravio predstavnik Grada Zagreba Krešimir Miletić i zahvalio se HAK-u na dugogodišnjoj suradnji. Prvu prezentaciju “Evolucija mobilnosti u Europi do 2025“ održao je Krešimir Viduka iz Hrvatskog autokluba. 

Mobilnost će i dalje biti ključna za rast, socijalne interakcije i blagostanje što zahtijeva promjene u ponašanju, koje uključuju progresivnu upotrebu čišćih vozila i goriva, djelotvorne veza između načina prijevoza i bolji izbor mogućnosti mobilnosti. Na temelju društvenih trendovi, FIA predlaže mjere koje treba poduzeti danas za bolje sutra i brani interese mobilnih potrošača, te aktivno doprinosi kroz svoj rad i politiku kreiranje europskih projekata za oblikovanje sutrašnje mobilnost, s ciljem veće sigurnosti, energetske učinkovitosti i održivosti.

Do 2030., Europska komisija očekuje da će Europa oko 70% svojih energetskih potreba, većina kojih će i dalje biti na bazi ugljika, uvoziti. Ograničeni resursi će postupno građanima povećati troškove i negativno se odraziti na razvoj društva. Trećina europskog stanovništva do 2025. biti će starija od 65 godina, a preko 70% živjet će u gradovima. Evolucija mobilnosti reflektirati će se kroz smanjenje upotrebe osobnih vozila, a prioriteti će se usmjeriti na razvoj šireg spektra mobilnosti: javni prijevoz, prijevoz na zahtjev, zajedničko korištenje i razmjena vozila (car sharing & pooling), biciklizam…

„Stanje sigurnosti u prometu na cestama PU zagrebačke s osvrtom na stradavanje biciklista i odredbe važećih propisa vezane za bicikliste“ prezentirao je Viktor Forjan iz Policijske uprave Zagrebačke (MUP) te istaknuo da je na području PU zagrebačke nastavljen pozitivan tren povećanja sigurnosti u prometu na cestama, odnosno smanjenja stradavanja svih sudionika pa i biciklista. Od 2011. se povećao broj biciklista u prometu na cestama, što se reflektiralo na povećani broj njihovog stradavanja. U zadnjih 10 godina na području grada Zagreba za bicikliste je najopasniji Novi Zagreb, a na području Zagrebačke županije  Ivanić-Grad.

Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa RH 2011 -2020. biciklisti su prepoznati kao jedna od najranjivijih skupina sudionika u prometu te je predviđeno niz mjera za povećanje njihove sigurnosti.

Prema definiciji iz ZSPC-a bicikl može imati i električni motor.

Povećava se broj utvrđenih prekršaja biciklista, ali policija u većem broju izdaje upozorenja nego što naplaćuje novčane kazne.

Postojeća biciklistička infrastruktura ima nedostataka koji se postupno rješavaju.

Dr. Sc. Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti predstavio je temu „Biciklistički promet – pristupačna opcija mobilnosti“ gdje je između ostalog istaknuo da se mijenjaju društveni, socijalni, ekološki i kulturni kontakti suvremenog čovjeka radi dominacije motornog prometa.

„Uređaji za odbrojavanje preostalog vremena na semaforiziranim raskrižjima“ – prezentirao je Slaviša Babić iz Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.

Upotreba uređaja za odbrojavanje preostalog vremena na semaforiziranim raskrižjima u Republici Hrvatskoj je sve učestalija. Uređaji za odbrojavanje instaliraju se u pravilu u nivou sa semaforskom lanternom one signalne grupe čije preostalo crveno i/ili zeleno vrijeme prikazuju i to na način da odbrojavaju preostale sekunde do promjene svjetlosnog pojma. Moguće je i odbrojavanje prijelaznog, žutog vremena (kod vozačkih ili biciklističkih signalnih pojmova).

Iako su kod sudionika u prometu uređaji za odbrojavanje preostalog vremena iznimno „popularni“ te je uvriježeno mišljenje da isti pridonose povećanju mobilnosti i sigurnosti prometa, potrebno je sustavno i stručno pristupiti analizi prednosti i nedostataka istih, s naglaskom na aspekte sigurnosti, mobilnosti, ekologije i troškova, pritom minorizirajući populistički aspekt.

 „Aktivne inovativne sigurnosne sustave u vozilima“ predstavio je Ivan Filipan.

Povećanje mobilnosti, a time i održiva mobilnost, iz aspekta smanjenja negativnog utjecaja na okoliš, ovisno je o smanjenju/eliminaciji mogućih uzroka, koji dovode do zastoja u prometu. Budući da je čovjek bez obzira na starost, obrazovanost, standard, u određenim trenucima najnepouzdanija karika u lancu, zadatak je struke da osmisli način kako će pogrešno ponašanje vozača, u rizičnim situacijama moći korigirati samo vozilo. Rezultat su novi inovativni sigurnosni sustavi/asistencije, ugrađeni ne samo u vozilima visoke i više klase, već zbog svoje cijene i kompatibilnosti s ostalim sustavima u vozilu, sve više pripadaju i u serijsku opremu malih gradskih vozila. Značaj nekih od sustava po sigurnost u prometu, eliminacijom mogućnosti nastanka incidentne situacije, prepoznalo je i zakonodavstvo EU, donijevši zakon o obveznoj standardnoj opremi, po kom je od 24.11.2009 g., za svaki novo proizvedeni putnički automobil, obvezatan aktivni sigurnosni sustav “BAS”, a od 01.10.2017, slijedi obveza ugradnje sustava eCall.

 „Mobilnost starijih osoba“ – tema je koju je prezentirao doc. Dr. Sc. Sinan Alispahić (rukovoditelj Sektora vozačkih ispita u HAK-u).

Starije osobe svakodnevno imaju potrebu za pristupom vrlo širokom spektru usluga, koje su važne za zdravlje i za kvalitetu života. Potreba za putovanjem stalno je prisutna, što sve više zahtijeva korištenje javnog prijevoza i upravljanje osobnim automobilom. To je posebno važno za sve veći broj starijih osoba. Njihova sigurnost za upravljačem ovisi o nizu čimbenika. Rizik stradavanja starijih osoba u prometu nekoliko puta je veći u odnosu na druge dobne skupine, a zbog nekih smanjenih sposobnosti, povećana je vjerojatnost stradavanja u prometnim nesrećama. Na raspolaganju postoji nekoliko opcije za rješavanje ovog problema.

„Srednjoeuropski zeleni koridori“ tema je prezetacije Nikole Petkovića iz Grada Zagreba. Projekt Srednjoeuropski zeleni koridori (CEGC) za održivu mobilnu budućnost odgovara na potrebu za dekarbonizacijom i elektrifikacijom cestovnog prometa u EU te mogućnostima suradnje i sinergije na ovom polju. Projektom se u središnjoj Europi želi osigurati infrastruktura koja bi učinila vozila na električni pogon mogućom alternativom vozilima s motorom na unutrašnje izgaranje. Projekt de postaviti 115 punionica u Austriji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Slovačkoj i Sloveniji u svrhu stvaranja mreže punionica. Planira se da sve punionice čine interoperabilnu mrežu te da svaka punionica bude kompatibilna s većinom vozila na električno napajanje koja postoje na tržištu. Ključni cilj projekta je omogućiti kontinuirani servis brzog punjenja akumulatorskih baterija vozačima električnih vozila koji putuju regijom. Projekt je sufinanciran od strane EU programa infrastrukture TEN-T.

Krešimir Dvorski iz Nextbike-a prezetirao je „Integrirani javni prijevoz: koraci od teorije prema praksi“ u kojoj je prezentirao integraciju sustava javnih bicikla u prometnu ponudu.  Autor je predstavio suradnju Nextbike-a s HŽ-om kao i plan širenja Nextbika projekta u Republici Hrvatskoj.

Finalnu prezentaciju „Integracija i planiranje multimodalnog sustava „Park & Ride“ obrazložio je Igor Novačić iz HAK-a. U skladu s nastojanjima i naporima na polju zaštite okoliša u prometnim politikama pojedinih gradova i utvrđene nacionalne prometne politike u urbanom području, postoji potreba za primjenom sustavnih rješenja, koja će poticati korištenje podsustava javnog gradskog prijevoza u kombinaciji s prometom u mirovanju, kao i s „alternativnim“ modovima prijevoza putnika, poput javnog sustava iznajmljivanja bicikala. Jedno od rješenja je korištenje "Park & Ride" sustava, s djelomičnom integracijom sa drugim granama prijevoza u javnom prijevozu, integriranim i multimodalnim prijevozom putnika, te uvođenje jedinstvenog tarifnog sustava - jedinstvene kartice, karte ili „elektroničkog novčanika“ s kojim će biti moguće izvršiti uplatu (verificirati voznu kartu) u svim podsustavima, uz automatsko brojanje putnika.
 

VIDEO: Sustainable Urban Mobility