Zimska radna i zaštitna odjeća i obuća

Natječaj za nabavu zimske odore

Objavljeno: 23.9.2015.

Predmet nabave je zimska radna i zaštitna odjeća i obuća za radnike na poslovima pomoći na cesti.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti elektroničkim putem na adresi http://go.hak.hr/zimska-odora-2015.

Rok za dostavu ponuda i uzoraka je 5. listopada 2015. godine u 12.00 sati bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda je javno, a obavit će ga povjerenstvo Hrvatskog autokluba u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 44, 5. listopada 2015. godine u 12:15.

Vrsta i količina predmeta nabave:

Grupa 1

1.a. Hlače                             -        330 kom

1.b. Jakna                            -        165 kom

1.c. Parka                             -        165 kom

Grupa 2

2.a. Radne cipele                -        165 pari

Grupa 3

3.a. Kapa                             -        330 kom

3.b. Rukavice za mehaničare    -        180 kom

3.c. Rukavice za vozače          -        150 kom