Anketa o korištenju mobitela u vožnji

Objavljeno: 24.3.2016.

U ovoj anketi istražujemo navike vozača o korištenju mobitela tijekom vožnje.

Molimo Vas da sudjelujete u anketi.