Interni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju vozila pomoći na cesti Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 7.2.2011.

Na temelju Odluke Upravnog odbora Hrvatskog autokluba donesene na 32. sjednici održanoj 1. veljače 2011. godine raspisuje se


INTERNI POZIV (unutar asocijacije Hrvatskog autokluba) za prikupljanju pisanih ponuda za kupoprodaju vozila pomoći na cesti Hrvatskog autokluba

 1. Hrvatski autoklub nudi na prodaju vozila pomoći na cesti kako slijedi:

  Teretno vozilo IVECO 35C11; br. šasije: ZCFC3572005274137, godina proizvodnje 2000., prijeđeni kilometri – 351.000 km; početna prodajna cijena s uključenim PDV-om – 6.150,00 kn.

  Teretni automobil VOLKSWAGEN Polo 1,9 D; broj šasije: WVWZZZ6NZVW198745, godina proizvodnje 1997., prijeđeni kilometri – 209.500 km; početna prodajna cijena s uključenim PDV-om – 1.000,00 kn.

  Teretni automobil VOLKSWAGEN Polo 1,9 D; broj šasije:WVWZZZ6NZVW201151, godina proizvodnje 1997., prijeđeni kilometri – 219.800 km; početna prodajna cijena s uključenim PDV-om – 1.500,00 kn.

  Teretni automobil FORD Connect SWB; broj šasije: WF0TXXTTPT4K72403, godina proizvodnje 2004., prijeđeni kilometri – 196.200 km; početna prodajna cijena s uključenim PDV-om – 8.000,00 kn.

  Teretni automobil PEUGEOT Partner 2,0 HDI; broj šasije: VF3GCRHYB96143191, godina proizvodnje 2005., prijeđeni kilometri – 152.200 km; početna prodajna cijena s uključenim PDV-om – 9.000,00 kn.

  Motocikl HONDA 250 CBF; broj šasije: 9C2MC35A04R605143; godina proizvodnje 2005., prijeđeni kilometri – 24.250 km; početna prodajna cijena s uključenim PDV-om – 9.500,00 kn.

 2. Vozila pomoći na cesti iz predhodne točke prodat će se prikupljanjem ponuda internim natječajem od zainteresiranih autoklubova udruženih u Hrvatski autoklub odnosno društava u vlasništvu tih klubova, na način da će se ponuđena vozila prodati financijski najpovoljnijem ponuđaču.
 3. Vozila se mogu pogledati u utorak 15. veljače 2011. godine u HRVATSKOM AUTOKLUBU KUTINA, Vinkovačka 3, uz prethodni dogovor s gospodinom Zvonkom Senjićem, tel. 098 412-867 VPN 266.
 4. Zainteresirani ponuđači svoju pisanu ponudu dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatski autoklub, 10010 Zagreb, Avenija Dubrovnik 44, s naznakom "PONUDA ZA VOZILA TEHNIČKE POMOĆI" putem pošte ili dostavom u pisarnicu Hrvatskog autokluba u sjedištu udruge.

  Ponuda mora sadržavati:

  - Naziv autokluba ili trgovačkog društva,
  - Osobni identifikacijski broj, (OIB)
  - Adresa prebivališta ili sjedišta
  - Iznos ponuđene cijene s PDV-om
  - Potpis i pečat ponuđača

  Ponude bez prethodnih dokumenata neće se uzeti u razmatranje
 5. Rok za dostavu ponude je 25. veljače 2011. g. do 12.00 sati.
 6. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo 25. veljače 2011. g. u 12,30 sati, na kojem mogu biti prisutni predstavnici ponuđača.
 7. O rezultatima odabira najpovoljnijeg ponuđača ponuđači će biti obaviješteni putem web stranice HAK-a odmah po okončanju postupka, a najkasnije do 02. ožujka 2011. g.

  Nezadovoljni ponuđači imaju pravo uvida u ponudbenu dokumentaciju.
 8. Najpovoljniji ponuđač dužan je u roku 5 dana od dana obavijesti na web stranici Hrvatskog autokluba izvršiti uplatu iznosa s PDV-om iz svoje ponude na žiro-račun Hrvatskog autokluba broj 2340009-1100160085 otvoren kod Privredne banke Zagreb

  Ne izvrši li najpovoljniji ponuđač uplatu u traženom roku Povjerenstvo Hrvatskog autokluba može pravo kupnje dati idućem najpovoljnijem ponuđaču ili ponoviti postupak.
 9. Primopredaja vozila i sve prateće dokumentacije uslijedit će nakon uplate kupoprodajne cijene, a prema dogovoru s gospodinom Zvonkom Senjićem.

 10. HRVATSKI AUTOKLUB

  Preuzimanje poziva u formatu PDF