Natječaj za prijem u radni odnos za više radnih mjesta

Objavljeno: 26.9.2016.

U radni odnos na neodređeno vrijeme u Sektor za vozače Hrvatskog autokluba, na radno mjesto Ispitivač Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Upravljanja vozilom - Ispitivač PPSP/UV (m/ž) (s pokusnim radom od šest mjeseci) prima se 4 izvršitelja s mjestom rada u Zagrebu, na radno mjesto Dispečer III (m/ž) (s pokusnim radom od tri mjeseca) prima se 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu, na radno mjesto Samostalni stručni suradnik za pravne poslove (m/ž) (s pokusnim radom od šest mjeseci) prima se 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu i za radno mjesto Interni kontrolor (m/ž) prima se 1 pripravnik s mjestom rada u Zagrebu.

 
Zainteresirani kandidati za radno mjesto Ispitivač PPSP/UV prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ – Ispitivač PPSP/UV, kandidati za radno mjesto Dispečer III prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ – Dispečer III», kandidati za radno mjesto Samostalni stručni suradnik za pravne poslove prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ – Samostalni stručni suradnik za pravne poslove», te kandidati za pripravnika za radno mjesto Interni kontrolor prijavu za natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s NAZNAKOM «ZA NATJEČAJ – PRIPRAVNIK ZA INTERNOG KONTROLORA» TREBAJU DOSTAVITI U ZATVORENOJ OMOTNICI NAJKASNIJE DO 11. listopada  2016. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.
 

Više o detaljima natječaja u prilogu.