Hrvatski autoklub raspisuje

Natječaj za izradu filmova #Pravilo 6 – Siguran zagrljaj

Objavljeno: 17.2.2017.

Natječaj se organizira u svrhu promoviranja sigurnosti u prometu i primjene #Pravila 6 Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) i Michelina i poticanja audiovizualnog stvaralaštva djece i mladih.

Prijaviti se mogu djeca i mladi do 24 godine. Prijavitelj može biti pojedinac ili grupa te može prijaviti samo jedan rad u pojedinoj kategoriji.

Filmovi mogu biti bilo kojeg filmskog roda, vrste i žanra, trajanja do 1 minutu. HAK za potrebe izrade filmova stavlja na raspolaganje vizuale koje će koristiti u kampanji.

Nakon provedbe natječaja HAK stječe pravo iskorištavanja nagrađenog filma isključivo u svrhu obrazovne i informativne svrhe, o čemu se autor nagrađenog filma obvezuje s HAK-om zaključiti poseban ugovor.

Na natječaj je moguće prijaviti radove u 2 kategorije:

  1. Djeca (do završenog 8. razreda osnovne škole)
  2. Mladi (učenici srednjih škola, studenti i mladi do navršene 24. godine)

Natječaj je otvoren od 17. veljače do 23. travnja 2017. godine. 

Sve detaljnije informacije u svezi natječaja nalaze se u priloženim dokumentima.

Dokumenti za prijavu i vizuali  mogu se koristiti kod izrade filma. 

Repozitorij